VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hiện nay bố 44 tuổi, biết 4 năm trước tuổi bố gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay ?

Trả lời : Tuổi con hiện nay là … tuổi

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy