FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hiện nay bố 44 tuổi, biết 4 năm trước tuổi bố gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay ?

Trả lời : Tuổi con hiện nay là … tuổi

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Tuổi của bố 4 năm trước là :

44 – 4 = 40 ( tuổi )

Tuổi của bố 4 năm trước là :

40 : 5 = 8 ( tuổi )

Tuổi của con hiện nay là :

8 + 4 = 12 ( tuổi )

Đáp số : 12 tuổi.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy