Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Hiện nay bố 40 tuổi, con trai 12 tuổi, con gái 5 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa  tuổi bố bằng tổng số tuổi hai con ?


Trả lời : Sau… năm nữa tuổi bố bằng tổng số tuổi hai con

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Hiện nay, tuổi của bố hơn tổng số tuổi của hai con số tuổi là :


40 – ( 12 + 5 ) = 23 ( tuổi )


Sau mỗi năm, tổng hai an hem sẽ tăng 2 tuổi ; còn bố chỉ tăng 1 tuổi.


Vậy cứ sau 1 năm, hiệu giữa tuổi bố và tổng tuổi hai con sẽ giảm đi 1 tuổi.


Vậy sau 23 năm nữa tuổi bố bằng tổng số tuổi hai con.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy