VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hiện nay bố 40 tuổi, con trai 12 tuổi, con gái 5 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa  tuổi bố bằng tổng số tuổi hai con ?

Trả lời : Sau… năm nữa tuổi bố bằng tổng số tuổi hai con

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy