FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Chia số A cho 8 được thương là 1036 và dư 5.  Hỏi phải bớt số A đi  bao nhiêu đơn vị để khi chia cho 8 ta được phép chia hết và thương bằng 999 ?

Trả lời : Phải bớt số A đi … đơn vị.

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Số A là : 1036 x 8 + 5 = 8293

Phải bớt số A đi số đơn vị là :

999 x 8 – 8293 = 301

Đáp số : 301 đơn vị

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy