VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Chia số A cho 8 được thương là 1036 và dư 5.  Hỏi phải bớt số A đi  bao nhiêu đơn vị để khi chia cho 8 ta được phép chia hết và thương bằng 999 ?

Trả lời : Phải bớt số A đi … đơn vị.

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy