VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Ba đội công nhân cùng sửa đường. Đội 1 sửa được 1372m đường, đội hai sửa được hơn đội một 108m và kém đội thứ ba 216m đường. Hỏi cả ba đội sửa được bao nhiêu mét đường?

Trả lời: Cả ba đội sửa được … m đường.

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy