VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cho một hình chữ nhật có chiều dài bằng 36cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó biết chiều rộng bằng $\frac{1}{4}$ chiều dài.

Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó là ….cm2

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy