Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Cho một hình chữ nhật có chiều dài bằng 36cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó biết chiều rộng bằng $\frac{1}{4}$ chiều dài.


Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó là ….cm2

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Chiều rộng hình chữ nhật là:


36 : 4 = 9 ( cm )


Diện tích hình chữ nhật là:


9 x 36 = 324 ( cm$^{2}$ )


Đáp só: 324  $c{{m}^{2}}$

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy