VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một cái can đựng 14l dầu thì cân nặng 17kg. Cũng cái can đó đựng 15l dầu như thế thì cân nặng 18kg. Hỏi riêng cái can đó thì cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời: Riêng cái can đó thì cân nặng …  ki-lô-gam

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy