FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hiện nay An 8 tuổi và bằng $\frac{1}{4}$ tuổi mẹ. Vậy khi An bằng tuổi mẹ hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của hai mẹ con là….. tuổi?

Trả lời:

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Tuổi của mẹ hiện nay là:

8 x 4 =32 ( tuổi )

Khi An bằng tuổi mẹ hiện nay thì tuổi của mẹ khi đó là:

32 + (32 – 8 )= 56 ( tuổi )

Khi An bằng tuổi mẹ hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của hai mẹ con là:

56 + 32 =88 ( tuổi )

Đáp số: 88 tuổi.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy