VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hiện nay An 8 tuổi và bằng $\frac{1}{4}$ tuổi mẹ. Vậy khi An bằng tuổi mẹ hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của hai mẹ con là….. tuổi?

Trả lời:

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy