FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hiện nay An 5 tuổi, biết sau 2 năm nữa tuổi An bằng $\frac{1}{5}$ tuổi mẹ và bằng $\frac{1}{6}$ tuổi bố. Tính tổng số tuổi của An, bố An, mẹ An hiện nay?

Trả lời: Hiện nay tổng số tuổi của An, bố An và mẹ An là…  tuổi

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Sau 2 năm nữa tuổi của An là:

5 + 2 = 7 ( tuổi )

Tổng số tuổi của An, bố An và mẹ An sau 2 năm nữa là:

7 + 7 x 5 + 7 x 6 = 84 ( tuổi )

Tổng số tuổi của An, bố An và mẹ An hiện nay là:

84 – 2 x 3 =78 ( tuổi )

Đáp số: 78 tuổi.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy