VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hiện nay An 5 tuổi, biết sau 2 năm nữa tuổi An bằng $\frac{1}{5}$ tuổi mẹ và bằng $\frac{1}{6}$ tuổi bố. Tính tổng số tuổi của An, bố An, mẹ An hiện nay?

Trả lời: Hiện nay tổng số tuổi của An, bố An và mẹ An là…  tuổi

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy