FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Chia số A cho 6 được thương là 1024 và dư 4. Hỏi phải thêm vào số A bao nhiêu đơn vị để khi chia cho 6 ta được phép chia hết và thương bằng 1086 ?

Trả lời : Phải thêm vào số A…  đơn vị.

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Số A là : 1024 x 6 + 4 = 6148

Phải thêm vào A số đơn vị là :

1086 x 6 – 6148 = 368

Đáp số : 368 đơn vị.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy