FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Em hãy cho biết bây giờ là mấy giờ biết, thời gian từ 6 giờ sáng đến giờ đúng bằng thời gian từ bây giờ đến 4 giờ chiều?

Trả lời: Bây giờ là … giờ

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Đổi 4h chiều = 16 giờ.

Thời gian từ 6 giờ sáng đến 4h chiều là:

16 – 6 = 10 ( giờ )

Thời gian từ 6 giờ sáng đến bây giờ là:

 10 : 2 = 5 ( giờ )

Vậy bây giờ là : 5 + 6 = 11 ( giờ )

Đáp số : 11 giờ.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy