VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Em hãy cho biết bây giờ là mấy giờ biết, thời gian từ 6 giờ sáng đến giờ đúng bằng thời gian từ bây giờ đến 4 giờ chiều?

Trả lời: Bây giờ là … giờ

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy