VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

An nói: “ Tuổi tớ 3 năm trước đây đúng bằng $\frac{1}{2}$ tuổi tớ 3 năm nữa”. Em hãy tính tuổi An hiện nay?

Trả lời: Tuổi An hiện  nay là … tuổi

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy