FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

An nói: “ Tuổi tớ 3 năm trước đây đúng bằng $\frac{1}{2}$ tuổi tớ 3 năm nữa”. Em hãy tính tuổi An hiện nay?

Trả lời: Tuổi An hiện  nay là … tuổi

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Tỉ số tuổi của An 3 năm trước và 3 năm sau là: 2 : 1

Hiệu số tuổi của An 2 năm trước và 3 năm sau là: 3 + 3 = 6.

Tuổi của An 3 năm trước là:

1 x 6 : ( 2 – 1) = 6 ( tuổi )

Tuổi An hiện nay là :

6 + 3 = 9 ( tuổi )

Đáp số: 9 tuổi.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy