VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Có hai kho thóc A và B chứa tất cả 386 tấn thóc. Sau khi chuyển từ kho A sang kho B 12 tấn thì số thóc hai kho bằng nhau. Vậy lúc đầu kho A chứa ….. tấn thóc?

Trả lời

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy