FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Có hai kho thóc A và B chứa tất cả 386 tấn thóc. Sau khi chuyển từ kho A sang kho B 12 tấn thì số thóc hai kho bằng nhau. Vậy lúc đầu kho A chứa ….. tấn thóc?

Trả lời

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Sau khi chuyển từ kho A sang kho B 12 tấn thì số thóc hai kho bằng nhau.

Số thóc kho A nhiều hơn số thóc kho B:

12 x 2= 24 ( tấn thóc )

Số thóc kho A là:

( 386 +24 ) : 2 = 205 ( tấn )

Đáp số: 205 tấn thóc

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy