VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
0answers
10 views

A chocolate factory made 865 pounds of milk chocolate in 4 days....

A chocolate factory made 865 pounds of milk chocolate in 4 days. How much milk chocolate, on average , did the factory make per day?
0
votes
0answers
11 views

Từ 1 đến 175 có bao nhiêu chữ số 1

Từ 1 đến 175 có bao nhiêu chữ số 1
0
votes
0answers
10 views

Thay ơi để biết cách giải toán olympic năm học...

Thay ơi để biết cách giải toán olympic năm học 2019-2020 thi vào line nào hả Thầy . Em cám on    
0
votes
0answers
13 views

1x2x3+2x3x4+...+100x101x102

1x2x3+2x3x4+...+100x101x102
0
votes
0answers
15 views

CHO EM HỎI VỀ HÌNH TAM GIÁC VUÔNG Ạ AB 6CM AC 8CM BC 10CM  AH 4,8...

CHO EM HỎI VỀ HÌNH TAM GIÁC VUÔNG Ạ AB 6CM AC 8CM BC 10CM  AH 4,8 CM TRÊN CẠNH BC LẤY ĐIỂM E SAO CHO BE =2 X EC TÍNH DIỆN TÍCH ABE  
0
votes
1answers
24 views

Một hình chữ nhật có chiều dài $\frac{3}{4}$ m, chiều rộng bằng...

Một hình chữ nhật có chiều dài $\frac{3}{4}$ m, chiều rộng bằng $\frac{1}{5}$ chiều dài. Diện tích hình chữ nhật đó là:
0
votes
1answers
12 views
0
votes
0answers
10 views

Tìm x, biết $x+\frac{4}{7}=\frac{3}{5}\times \frac{10}{9}$ . Giá...

Tìm x, biết $x+\frac{4}{7}=\frac{3}{5}\times \frac{10}{9}$ . Giá trị của x là:
0
votes
1answers
8 views

Cho phân số $\frac{54}{83}$ . Tìm số tự nhiên sao cho khi mẫu số...

Cho phân số $\frac{54}{83}$ . Tìm số tự nhiên sao cho khi mẫu số của phân số đã cho trừ đi số đó và giữ nguyên tử số thì được phân số mới có giá trị bằng $\frac{3}{4}$ ? Trả lời: Số đó là:
0
votes
0answers
5 views

Giá trị của biểu thức $\frac{3}{5}\times \frac{5}{21}-\frac{1}{7}...

Giá trị của biểu thức $\frac{3}{5}\times \frac{5}{21}-\frac{1}{7}$ là …. Trả lời: Giá trị của biểu thức là:
0
votes
0answers
10 views

Hai phân số nào dưới đây có cùng mẫu số:

Hai phân số nào dưới đây có cùng mẫu số:
0
votes
1answers
13 views

Mẫu số chung nhỏ nhất của hai phân số $\frac{4}{11}$ và...

Mẫu số chung nhỏ nhất của hai phân số $\frac{4}{11}$ và $\frac{9}{13}$ là: ….
0
votes
0answers
8 views

Mẫu số chung nhỏ nhất của hai phân số $\frac{4}{9}$ và...

Mẫu số chung nhỏ nhất của hai phân số $\frac{4}{9}$ và $\frac{2}{3}$ là: …
0
votes
1answers
7 views

Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi gấp 5 lần chiều rộng. Nếu...

Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi gấp 5 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 9cm, tăng chiều dài thêm 4cm thì miếng bìa trở thành một hình vuông. Diện tích miếng bìa đầu là:
0
votes
1answers
7 views

Tìm x biết x là số lẻ chia hết cho 5 và 438 < x < 449 ?  Trả lời:...

Tìm x biết x là số lẻ chia hết cho 5 và 438 < x < 449 ?  Trả lời: Giá trị của x là:
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy