VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

 từ 1 đến 100 có bao nhiêu số .

a, chia hết cho 2 và 5 .

b, chia hết cho 2 nhưng ko chia hết cho 5.

c, chia hết cho 5 nhưng ko chia hết cho 2 .

d, chia hết cho 2 hoặc 5

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy