VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

                                  _                             _     _

tìm số nguyên tố dạng ab (a khác ) sao cho ab +ba là 1 số chính phương

 

SỐ NGUYÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy