VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Dương Lan 05-10-2019 19:48

Cho trước 5 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng.Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm.

a)Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng?

b)Nếu thay 5 điểm bằng n điểm (n thuộc Nn > hoặc = 2) thì vẽ được bao nhiêu đường thẳng ?

HÌNH HỌC

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy