VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Phan Lê Anh 02-10-2019 21:18

cho 5 điểm a b c d e thẳng hàng và 1 điểm o nằm ngoài đường thẳng chứa các điểm a b c d e,qua 2 điểm nằm ngoài dg thẳng tất cả có bao nhiêu dg thẳng(mỗ dg thảng trùng nhau dc tinh 1 lần)

HÌNH HỌC

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy