VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tìm x biết: a) |x-1|+|x-4|=3x

b) |x+1|+|x+4|=3x

thầy giải và giải thích dùm em

 

SỐ NGUYÊN

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy