VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Đố mọi người bài toán cổ này nhé:

Tính diện tích hình thang biết rằng đáy trên 6cm, đáy dưới 8cm, chiều cao và diện tích đều không biết.

TOÁN 5

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy