VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Sửa lại tên 07-09-2019 22:03

                                                                                                                                                                                                   Bài 1: So Sánh 2009^20 và 20092009^10                                                                                                                               Bài 2: Tính tỉ số A/B biết                                                                                                                                                          A=1/2+1/3+1/4+...+1/2007+1/2008+1/2009                                                                                                                    B=2008/1+2007/2+2006/3+...+2/2007+1/2008                                                                                                                 Bài 3: Tìm x,y,z,t thuộc N*                                                                                                                                                       Chứng minh rằng M=x/x+y+z+y/x+y+t+z/y+z+t+t/x+z+t                                                                                                Bài quá dẽ. Các bạn lấy đề này mà làm nha

ĐỀ THI VIO NĂM 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy