FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Nguyễn Tuấn Tú 07-09-2019 20:45

Cho số hưu tỉ a/b với a,b thuộc Z; b > 0. Chứng minh rằng:

-Nếu có a0 thì a/b < a+c/b+c

-Nếu có a>b thì a/b > a+c/b+c

SỐ THỰC, SỐ HỮU TỈ
Candy32 08-09-2019 17:49

bài này dễ mà bạn có thể áp dụng những bài trước bạn làm rồi có thể làm đc thôi bạn đọc lại SGK rồi bạn sẽ hiểu

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy