FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Mary has 4 red balloons, 3 white balloons and 11 blue balloons. How many balloons does Mary have in all ?

đề năm 2016 - 2017

Bài giải:

( Mary có 4 quả bóng bay màu đỏ, 3 quả bóng bay màu trắng và 11 quả bóng bay màu xanh. Hỏi Mary có tất cả bao nhiêu quả bóng bay ?)

Số quả bóng bay Mary có là:

4 + 3 + 11 = 18 ( quả bóng bay )

Đáp số: 18 quả bóng bay

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy