FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Group A has 10 boy students and 6 girl students. How many students does group A have altogether ?

đề năm 2016 - 2017

Bài giải:

( Tổ A có 10 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Hỏi tổ A có bao nhiêu học sinh tất cả ? )

Số học sinh tổ A có là:

10 + 6 = 16 ( học sinh )

Đáp số: 16 học sinh

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy