FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

If you give your friend 3 pencils, how many pencils do you have left ?

Toán TA 6.92_1

đề năm 2016 - 2017

Bài giải:

( Nếu bạn đưa cho bạn của bạn 3 cái bút chì, hỏi bạn còn lại bao nhiêu cái bút chì ? )

Bạn còn lại số bút chì là :

8 - 3 = 5 ( cái )

Đáp số : 5 cái bút chì

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy