FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Amber has 14 flowers and her sister has 4 flowers. How many flowers do two girls Amber and her sister have ?

đề năm 2016 - 2017

( Amber có 14 bông hoa và chị gái cô ấy có 4 bông hoa. Hỏi Amber và chị gái cô ấy có tất cả bao nhiêu bông hoa  ? )

Amber và chị gái cô ấy có tất cả số bông hoa là:

14 + 4 = 18 ( bông hoa )

Đáp số: 18 bông hoa

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy