FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Mom has 6 books and Dad has 11 books. How many do Mom and Dad have altogether ?

đề năm 2016 - 2017

Bài giải:

( Mẹ có 6 quyển sách, bố có 11 quyển sách. Hỏi cả bố và mẹ có tất cả bao nhiêu quyển sách ? )

Cả bố và mẹ có số quyển sách là:

6 + 11 = 17 ( quyển sách )

Đáp số: 17 quyển sách

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy