Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Sam has 12 balls and William has 5 balls. How many balls do two boys Sam and William have altogether ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


(Sam có 12 quả bóng và William có 5 quả bóng. Hỏi Sam và William có tất cả bao nhiêu quả bóng ? )


Sam và William có tất cả số quả bóng là:


12 + 5 = 17 ( quả bóng )


Đáp số: 17 quả bóng

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy