FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Fill in the missing number:

20; 40; …..; 80

đề năm 2016 - 2017

Bài giải:

( Điền số còn thiếu vào chỗ trống sau : 20 ; 40; ..... ; 80 ? )

Quy luật : Kể từ số thứ hai trở đi, số liền sau bằng số liền trước cộng với 20 

Vậy số cần điền vào chỗ trống là : 40 + 20 = 60

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy