FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Compare the number of things in the two groups ?

Fill in the blank with the suitable sign > ; = ; <

Group A …. Group B

Toán TA 7.19

đề năm 2016 - 2017

Bài giải:

( So sánh số đồ vật ở trong hai nhóm. Điền kí hiệu thích hợp vào chỗ trống: Nhóm A .... Nhóm B  ?)

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy