VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 8 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm hệ số của x4 trong đa thức:

P = (x3 – 2x2 + x – 1)(5x3 – x)

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

P = (x3 – 2x2 + x – 1)(5x3 – x)

P = 5x6 – x4 – 10x5 + 2x3 + 5x4 – x2 – 5x3 + x

P = 5x6 – 10x5 + 4x4 -3x3 – x2 + x

Vậy hệ số của x4 trong đa thức là: 4

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy