Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 – Trang 8 – SGK Tập 1

Gửi câu hỏi Báo lỗi Học bài tiếp theo

Đề cương khoá học

1. Chủ đề 1: Ôn tập lớp 1 – Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

2. Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

3. Chủ đề 3: Phép nhân, phép chia

4. Chủ đề 4: Các số trong phậm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000