Bài 1. a, c – Trang 6 – SGK – Tập 1

Gửi câu hỏi Báo lỗi Học bài tiếp theo

Đề cương khoá học

1. Học kì I

2. Học kì II