Chính tả - Tập chép: Dàn đồng ca mùa hạ – Trang 147 – SGK tập 2

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề cương khoá học

1. Học kì I

2. Học kì II