Bài 1. Tập đọc: Ông giẳng ông giăng – Trang 110– SGK – Tập 2

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề cương khoá học

1. Học kì I

2. Học kì II