Bài 1. Tập đọc: Thầy giáo – Trang 92– SGK – Tập 2

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề cương khoá học

1. Học kì I

2. Học kì II