Tập viết: Tô chữ hoa R, S – Trang 135 – SGK tập 2

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề cương khoá học

1. Học kì I

2. Học kì II