Bài 3. Tập đọc:Chuyện ở lớp – Trang 149– SGK – Tập 2

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề cương khoá học

1. Học kì I

2. Học kì II