Tiểu học

Toán 5 – Phương pháp tính ngược từ cuối
Toán 5 – Phương pháp tính ngược từ cuối

Có một số bài toán cho biết kết quả sau khi thực hiện liên tiếp một số phép tính đối với số phải tìm...

Ngày đăng: 2022/12/08

Toán 5 – Bài toán hạt tươi, hạt khô
Toán 5 – Bài toán hạt tươi, hạt khô

Bài toán hạt tươi, hạt khô” là một trong những dạng khó của mảng tỉ số phần trăm trong chương trình...

Ngày đăng: 2022/12/08

Toán 5 – Bài toán tỉ lệ (Tỉ lệ thuận – tỉ lệ nghịch)
Toán 5 – Bài toán tỉ lệ (Tỉ lệ thuận – tỉ lệ nghịch)

Trong chương trình toán lớp 5, dạng toán về tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch là một trong các dạng toán qua...

Ngày đăng: 2022/12/08

Toán 4 – Dấu hiệu chia hết
Toán 4 – Dấu hiệu chia hết

Toán 4 – Dấu hiệu chia hết

Ngày đăng: 2022/12/08

Toán 4 – Diện tích hình bình hành
Toán 4 – Diện tích hình bình hành

Không chỉ trong học Toán mà công thức tính diện tích hình thang còn được sử dụng nhiều trong đời sốn...

Ngày đăng: 2022/12/08

Toán 4 – Bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu
Toán 4 – Bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu là bài toán mà các em đã được làm quen từ chương trình họp...

Ngày đăng: 2022/12/08

Toán lớp 5 - Tam giác, diện tích tam giác
Toán lớp 5 - Tam giác, diện tích tam giác

Hình tam giác, diện tích hình tam giác trong chương trình Toán lớp 5 hay và khó đối với các con học...

Ngày đăng: 2022/11/17

Toán lớp 4 - Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng
Toán lớp 4 - Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng

Trong dạy học giải toán có lời văn, việc tóm tắt đề toán có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nhìn vào sơ...

Ngày đăng: 2022/11/17

Toán lớp 5 - Phương pháp giả thiết tạm
Toán lớp 5 - Phương pháp giả thiết tạm

Trong các bài toán ở Tiểu học, có một dạng toán trong đó đề cập đến hai đối tượng (là người, vật hay...

Ngày đăng: 2022/11/07

Toán 4 – Hình vuông , hình chữ nhật
Toán 4 – Hình vuông , hình chữ nhật

Toán lớp 4 – Hình học là phần kiến thức quan trọng trong chương trình học của các con. Hình vuông, h...

Ngày đăng: 2022/11/07

Các tin mới nhất

Toán 7 - Số thực
Toán 7 - Số thực

Ngày đăng: 2022/12/23

Toán 7 - LUYỆN TẬP TỈ LỆ THỨC, DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU
Toán 7 - TỈ LỆ THỨC
Toán 7 - TỈ LỆ THỨC

Ngày đăng: 2022/12/23

Toán 6 - Xác suất
Toán 6 - Xác suất

Ngày đăng: 2022/12/23

Toán 6 - Hai bài toán về phân số
Toán 6 - Hai bài toán về phân số

Ngày đăng: 2022/12/23

Toán 6 - Lũy thừa với số mũ tự nhiên
Toán 5 – Phương pháp tính ngược từ cuối
Toán 5 – Bài toán hạt tươi, hạt khô
Toán 5 – Bài toán tỉ lệ (Tỉ lệ thuận – tỉ lệ nghịch)
Toán 4 – Dấu hiệu chia hết
Toán 4 – Dấu hiệu chia hết

Ngày đăng: 2022/12/08

Chào năm học mới