COMBO KHÓA HỌC ONLINE GIÚP CON HỌC GIỎI NĂM HỌC MỚI

COMBO KHÓA HỌC ONLINE GIÚP CON HỌC GIỎI NĂM HỌC MỚI

Tình hình dịch bệnh Covid – 19 kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc học của các con trong nửa cuối năm học 2019 – 2020. Cha mẹ lo lắng vì chương trình tinh giản của Bộ Giáo dục & Đào tạo chưa thực sự đáp ứng đầy đủ nhu cầu kiến thức của con? Các con luôn lo lắng trước mỗi bài kiểm tra, bài thi học kì, hay kì thi chuyển cấp? Con cần nắm vững đầy đủ kiến thức nền tảng của tất cả các môn?

Vậy cha mẹ và các con có thể tìm thấy chung câu trả lời tại Hệ thống giáo dục trực tuyến Vinastudy với khóa COMBO KHÓA HỌC ONLINE GIÚP CON HỌC GIỎI NĂM HỌC MỚI.

Chỉ cần sử dụng thiết bị kết nối internet, con có thể dễ dàng tham gia các khóa học từ cơ bản, nâng cao cho tới bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 với nội dung được trình bày bài bản và chi tiết theo từng khối lớp.

 • Khối 3:
 • COMBO CƠ BN:
  • Toán cơ bản lớp 3 - 350.000đ 
  • Tiếng Anh lớp 3 - 500.000đ 
  • Tiếng Việt lớp 3 - 350.000đ

Giá niêm yết: 1.200.000đ/năm. 

Giá khuyến mãi: 500.000đ/năm.

 

 • COMBO NÂNG CAO:
 • Toán cơ bản lớp 3 - 350.000đ 
 • Toán nâng cao lớp 3 - 600.000đ 
 • Tiếng Anh lớp 3 - 500.000đ 
 • Tiếng Việt lớp 3 - 350.000đ

Giá niêm yết: 1.800.000 đ/năm. 

Giá khuyến mãi: 1.050.000 đ/năm.

 

 • COMBO THEO YÊU CẦU:
  • Toán cơ bản lớp 3 - 350.000đ 
  • Toán nâng cao lớp 3 - 600.000đ 
  • Toán bồi dưỡng học sinh giỏi - 1.000.000đ 
  • Tiếng Anh lớp 3 - 500.000đ 
  • Luyện thi tiếng Anh IOE - 700.000đ 
  • Luyện thi ViOlympic lớp 3 - 1.000.000đ 
  • Toán tiếng Anh lớp 3 - 1.000.000đ 
  • Tiếng Việt lớp 3 - 350.000đ

Giá niêm yết: 5.500.000 đ/năm. 

Giá khuyến mãi: 1.450.000 đ/năm.

Lưu ý: Phụ huynh được chọn các khóa học theo yêu cầu trong những khóa trên.

 

 • Khối 4:
 • COMBO CƠ BN:
  • Toán cơ bản lớp 4 - 350.000đ 
  • Tiếng Anh lớp 4 - 500.000đ 
  • Tiếng Việt lớp 4 - 50000đ

Giá niêm yết: 1.350.000đ/năm. 

Giá khuyến mãi: 500.000đ/năm.

 

 • COMBO NÂNG CAO:
 • Toán cơ bản lớp 4 - 350.000đ 
 • Toán nâng cao lớp 4 - 600.000đ 
 • Tiếng Anh lớp 4 - 500.000đ 
 • Tiếng Việt lớp 4 - 50000đ

Giá niêm yết: 1.950.000 đ/năm. 

Giá khuyến mãi: 1.050.000 đ/năm.

 

 • COMBO THEO YÊU CẦU:
  • Toán cơ bản lớp 4 - 350.000đ 
  • Toán nâng cao lớp 4 - 600.000đ 
  • Toán bồi dưỡng học sinh giỏi - 1.000.000đ 
  • Tiếng Anh lớp 4 - 500.000đ 
  • Luyện thi tiếng Anh IOE - 700.000đ 
  • Luyện thi ViOlympic lớp 4 - 1.000.000đ 
  • Toán tiếng Anh lớp 4 - 1.000.000đ 
  • Tiếng Việt lớp 4 - 50000đ

Giá niêm yết: 5.650.000 đ/năm 

Giá khuyến mãi: 1.650.000 đ/năm

Lưu ý: Phụ huynh được chọn các khóa học theo yêu cầu trong những khóa trên.

 

 • Khối 5:
 • COMBO CƠ BN:
  • Toán cơ bản lớp 5 - 350.000đ 
  • Tiếng Anh lớp 5 - 500.000đ 
  • Tiếng Việt lớp 5 - 50000đ

Giá niêm yết: 1.350.000đ/năm. 

Giá khuyến mãi: 500.000đ/năm.

 

 • COMBO NÂNG CAO:
 • Toán cơ bản lớp 5 - 350.000đ 
 • Toán nâng cao lớp 5 - 600.000đ 
 • Tiếng Anh lớp 5 - 500.000đ 
 • Tiếng Việt lớp 5 - 50000đ

Giá niêm yết: 1.950.000 đ/năm. 

Giá khuyến mãi: 1.050.000 đ/năm.

 

 • COMBO THEO YÊU CẦU:
  • Toán cơ bản lớp 5 - 350.000đ 
  • Toán nâng cao lớp 5 - 600.000đ 
  • Toán bồi dưỡng học sinh giỏi - 1.000.000đ 
  • Tiếng Anh lớp 5 - 500.000đ 
  • Luyện thi tiếng Anh IOE - 700.000đ 
  • Luyện thi ViOlympic lớp 5 - 1.000.000đ 
  • Toán tiếng Anh lớp 5 - 1.000.000đ 
  • Tiếng Việt lớp 5 - 50000đ

Giá niêm yết: 5.650.000 đ/năm 

Giá khuyến mãi: 1.650.000 đ/năm

Lưu ý: Phụ huynh được chọn các khóa học theo yêu cầu trong những khóa trên.

 

 • Khối 6:
 • COMBO CƠ BN:
  • Toán cơ bản lớp 6 - 350.000đ 
  • Tiếng Anh lớp 6 - 500.000đ 
  • Ngữ văn lớp 6 - 50000đ

Giá niêm yết: 1.350.000đ/năm. 

Giá khuyến mãi: 500.000đ/năm.

 

 • COMBO NÂNG CAO:
 • Toán cơ bản lớp 6 - 350.000đ 
 • Toán nâng cao lớp 6 - 600.000đ 
 • Tiếng Anh lớp 6 - 500.000đ 
 • Ngữ văn lớp 6 - 50000đ

Giá niêm yết: 1.950.000 đ/năm. 

Giá khuyến mãi: 1.050.000 đ/năm.

 

 • COMBO THEO YÊU CẦU:
  • Toán cơ bản lớp 6 - 350.000đ 
  • Toán nâng cao lớp 6 - 600.000đ 
  • Toán bồi dưỡng học sinh giỏi - 1.000.000đ 
  • Tiếng Anh lớp 6 - 500.000đ
  • Tiếng Anh cơ bản và nâng cao - 500.000đ  
  • Tiếng Anh luyện thi IOE - 700.000đ 
  • Ngữ văn lớp 6 - 50000đ
  • Vật lí cơ bản và nâng cao lớp 6 – 600.000đ
  • Toán tiếng Anh lớp 6 - 1.000.000đ 
  • Luyện thi ViOlympic lớp 6 - 1.000.000đ 

Giá niêm yết: 6.550.000 đ/năm. 

Giá khuyến mãi: 2.050.000 đ/năm.

Lưu ý: Phụ huynh được chọn các khóa học theo yêu cầu trong những khóa trên.

 

 • Khối 7:
 • COMBO CƠ BN:
  • Toán cơ bản lớp 7 - 350.000đ 
  • Tiếng Anh lớp 7 - 500.000đ 
  • Ngữ văn lớp 7 - 50000đ

Giá niêm yết: 1.350.000đ/năm. 

Giá khuyến mãi: 500.000đ/năm.

 

 • COMBO NÂNG CAO:
 • Toán cơ bản lớp 7 - 350.000đ 
 • Toán nâng cao lớp 7 - 600.000đ 
 • Tiếng Anh lớp 7 - 500.000đ 
 • Ngữ văn lớp 7 - 50000đ

Giá niêm yết: 1.950.000 đ/năm. 

Giá khuyến mãi: 1.050.000 đ/năm.

 

 • COMBO THEO YÊU CẦU:
  • Toán cơ bản lớp 7 - 350.000đ 
  • Toán nâng cao lớp 7 - 600.000đ 
  • Toán bồi dưỡng học sinh giỏi - 1.000.000đ 
  • Tiếng Anh lớp 7 - 500.000đ
  • Tiếng Anh luyện thi IOE - 700.000đ 
  • Ngữ văn lớp 7 - 50000đ
  • Ôn luyện Vật lí lớp 7 – 400.000đ
  • Vật lí nâng cao – 500.000đ
  • Luyện thi ViOlympic lớp 7 - 1.000.000đ 

Giá niêm yết: 5.550.000 đ/năm. 

Giá khuyến mãi: 2.050.000 đ/năm.

Lưu ý: Phụ huynh được chọn các khóa học theo yêu cầu trong những khóa trên.

 

 • Khối 8:
 • COMBO CƠ BN:
  • Toán cơ bản lớp 8 - 350.000đ 
  • Tiếng Anh lớp 8 - 500.000đ 
  • Ngữ văn lớp 8 - 50000đ

Giá niêm yết: 1.350.000đ/năm. 

Giá khuyến mãi: 500.000đ/năm.

 

 • COMBO NÂNG CAO:
 • Toán cơ bản lớp 8 - 350.000đ 
 • Toán nâng cao lớp 8 - 600.000đ 
 • Tiếng Anh lớp 8 - 500.000đ 
 • Ngữ văn lớp 8 - 50000đ

Giá niêm yết: 1.950.000 đ/năm. 

Giá khuyến mãi: 1.050.000 đ/năm.

 

 • COMBO THEO YÊU CẦU:
  • Toán cơ bản lớp 8 - 350.000đ 
  • Toán nâng cao lớp 8 - 600.000đ 
  • Toán bồi dưỡng học sinh giỏi - 1.000.000đ 
  • Tiếng Anh lớp 8 - 500.000đ
  • Tiếng Anh luyện thi IOE - 700.000đ 
  • Ngữ văn lớp 8 - 50000đ
  • Ôn luyện Vật lí lớp 8 – 400.000đ
  • Vật lí nâng cao – 500.000đ
  • Hóa học - 500.000đ 

Giá niêm yết: 5.050.000 đ/năm. 

Giá khuyến mãi: 2.250.000 đ/năm.

Lưu ý: Phụ huynh được chọn các khóa học theo yêu cầu trong những khóa trên.

 

 • Khối 9:
 • COMBO CƠ BN:
  • Toán cơ bản lớp 8 - 350.000đ 
  • Tiếng Anh lớp 8 - 500.000đ 
  • Ngữ văn lớp 8 - 50000đ

Giá niêm yết: 1.350.000đ/năm. 

Giá khuyến mãi: 500.000đ/năm.

 

 • COMBO ÔN THI VÀO 10:
 • Toán thi vào 10 - 500.000đ
 • Anh thi vào 10 - 500.000đ 
 • Ngữ văn thi vào 10 - 500.000đ 
 • Tổng hợp giải 189 đề - 350.000đ

Giá niêm yết: 1.850.000 đ/năm. 

Giá khuyến mãi: 800.000 đ/năm.

 

 • COMBO THEO YÊU CẦU:
 • Toán cơ bản lớp 9- 350.000đ 
 • Tiếng Anh lớp 9 - 500.000đ 
 • Tiếng Anh luyện IOE - 700.000đ 
 • Ngữ văn lớp 9 - 500.000đ 
 • Vật lí cố vấn - 400.000đ. 
 • Hóa học cơ bản - 400.000đ 
 • Hóa học nâng cao - 500.000đ 
 • Lịch sử 9 - 400.000đ 
 • Toán thi vào 10 - 500.000đ 
 • Tiếng Anh thi vào 10 - 500.000đ 
 • Ngữ văn thi vào 10 - 500.000đ 
 • Tổng hợp giải 189 đề - 350.000đ

Giá niêm yết: 5.600.000 đ/năm.

Giá khuyến mãi: 1.650.000 đ/năm.

Lưu ý: Phụ huynh được chọn các khóa học theo yêu cầu trong những khóa trên.

 

Ngoài ra, trung tâm cũng hỗ trợ thêm một số combo khác, giúp các con tự tin hơn trước các kì thi chuyển cấp:

 

 • COMBO ÔN THI VÀO 6:
 • 40 Dạng bài trọng tâm ôn thi vào 6 CLC - 500.000đ
 • Luyện thi vào 6 môn tiếng Anh - 500.000đ
 • Luyện thi vào 6 môn tiếng Việt - 500.000đ

Giá niêm yết: 1.500.000đ/năm. 

Giá khuyến mãi: 1.050.000 đ/năm.

 

 • COMBO 2 KHÓA TOÁN:
 • Toán cơ bản - 350.000đ
 • Toán nâng cao - 600.000đ

Giá niêm yết: 950.000đ/năm. 

Giá khuyến mãi: 600.000đ/năm.

 

 • COMBO LỚP 5 + ÔN THI VÀO 6:
 • 40 Dạng bài trọng tâm ôn thi vào 6 CLC - 500.000đ 
 • Luyện thi vào 6 môn tiếng Anh - 500.000đ
 • Luyện thi vào 6 môn tiếng Việt - 500.000đ 
 • Toán cơ bản lớp 5 - 350.000đ 
 • Toán nâng cao lớp 5 - 600.000đ 
 • Toán bồi dưỡng học sinh giỏi - 1.000.000đ 
 • Tiếng Anh lớp 5 - 500.000đ 
 • Luyện thi tiếng Anh IOE - 700.000đ
 • Luyện thi ViOlympic lớp 5 - 1.000.000đ 
 • Toán tiếng Anh lớp 5 - 1.000.000đ
 • Tiếng Việt lớp 5 – 500.000đ

Giá niêm yết: 7.150.000đ/năm. 

Giá khuyến mãi: 2.020.000đ/năm.

 

Cha mẹ và các con có thể tham khảo thông tin hoặc liên hệ tới trung tâm để được nhận tư vấn miễn phí khóa học phù hợp nhất với nhu cầu và năng lực của con qua sđt: 0832.64.64.64 (Thầy Long) hoặc website: vinastudy.vn .

          Trân trọng!

 

 

 

 

 

 

 

********************************

Hỗ trợ học tập:

_Kênh Youtube:http://bit.ly/vinastudyvn_tieuhoc

_Facebook fanpage:https://www.facebook.com/767562413360963/

_Hội học sinh Vinastudy Online:https://www.facebook.com/groups/online.vinastudy.vn/

Tham khảo khoá học

Toán nền tảng lớp 12 - thầy Tây

Toán nền tảng lớp 12 - thầy Tây

Giáo viên : Nguyễn Văn Tây

Mã khóa học : KH40571

500.000 VNĐ

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH

Giáo viên : Tô Thủy

Mã khóa học : KH26149

800.000 VNĐ

Luyện thi tiếng anh lớp 7 - Cô Quỳnh

Luyện thi tiếng anh lớp 7 - Cô Quỳnh

Giáo viên : Nguyễn Như Quỳnh

Mã khóa học : KH6303

700.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy