Lần trước bạn đang dừng lại ở bài học:

Bạn có muốn học tiếp không?

Không

Bạn có muốn học tiếp bài mới?

Học bài tiếp theo

Chia sẻ khoá học:

Vina 1 - Toán nền tảng bám sát sách giáo khoa lớp 6

Học phí khoá học

500.000 VNĐ

 • Khoá học bao gồm
 • 15 bài học thử
 • 131 video bài giảng
 • 113 bài thi trắc nghiệm
 • Xem lại bài bất cứ lúc nào

Vina 1 - Toán nền tảng bám sát sách giáo khoa lớp 6

“Môn Toán rắc rối lắm!”, “Con không thích học toán vì khó.”… Đó là cảm xúc của không ít học sinh khi nói về môn Toán. Môn toán lớp 6 sẽ không còn quá khó, quá phức tạp khi các con được tham gia khóa học “Vina 1 - Toán nền tảng bám sát sách giáo khoa lớp 6”.

+ Nội dung khóa học: Khóa học  được chia thành 2 phần:

Phần 1: Các kiến thức cần nhớ

Các bài giảng được chia thành các chuyên đề, bám sát Nội dung Kiến thức cơ bản Toán lớp 6 của Bộ Giáo dục.

Phần 2: Hệ thống bài tập theo tuần học

Hệ thống bài tập được biên soạn công phu theo từng tuần học giúp các em hoàn thành tốt chương trình học môn toán tại nhà trường.

+ Thời gian: 1 năm kể từ ngày đăng ký

+ Hình thức học: Học sinh học thông qua các Video bài giảng, hệ thống bài tập tự luyện cùng đáp án chi tiết, đề thi trắc nghiệm online định kì tháng tháng.

+ Giáo viên giảng dạy: Thầy Nguyễn Thành Long – Người có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy toán trung học cơ sở.

Liên hệ đăng kí học trực tiếp tại: Nhà 4 C1 khu tập thể C1, tổ dân phố 38 , phố Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội - SĐT: 0934.39.39.56

Thông tin chi tiết

1. Bài giảng học thử học kì I

6 Bài học

luy thua voi so mu tu nhien. nhan hai luy thua cung co so.

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Học thử

8:39 phút

giai bai tap trang 27, 28 sgk toan 6 - tap 1

2. Giải bài tập trang 27, 28 SGK Toán 6 - tập 1 Học thử

13:01 phút

thi online - toan 6 - luy thua voi so mu tu nhien. nhan hai luy thua cung co so

3. THI ONLINE - TOÁN 6 - LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN. NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ Học thử

phút

ba diem thang hang.

4. Ba điểm thẳng hàng. Học thử

10:12 phút

giai bai tap trang 106, 107 - sgk toan 6 tap 1

5. Giải bài tập trang 106, 107 - SGK Toán 6 Tập 1 Học thử

8:51 phút

thi online - toan 6 - ba diem thang hang

6. THI ONLINE - TOÁN 6 - BA ĐIỂM THẲNG HÀNG Học thử

2. Bài giảng học thử học kì II

6 Bài học

tinh chat co ban cua phan so.

1. Tính chất cơ bản của phân số. Học thử

6:09 phút

giai bai tap trang 11 - sgk toan 6 tap 2

2. Giải bài tập trang 11 - SGK Toán 6 tập 2 Học thử

5:22 phút

thi online - toan 6 - tinh chat co ban cua phan so

3. THI ONLINE - TOÁN 6 - TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ Học thử

khi nao thi goc xoy+yoz=xoz.

4. Khi nào thì góc xOy+yOz=xOz. Học thử

5:51 phút

giai bai tap trang 82, 83 - sgk toan 6 tap 2

5. Giải bài tập trang 82, 83 - SGK Toán 6 tập 2 Học thử

19:26 phút

thi online - toan 6 - khi nao xoy + yoz = xoz

6. THI ONLINE - TOÁN 6 - KHI NÀO XOY + YOZ = XOZ Học thử

3. Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên.

53 Bài học

tap hop. phan tu cua tap hop.

1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp. Học thử

13:42 phút

giai bai tap sgk toan 6 tap 1 - trang 6

2. Giải bài tập SGK Toán 6 tập 1 - trang 6 Học thử

8:56 phút

tap hop cac so tu nhien.

4. Tập hợp các số tự nhiên.

6:45 phút

giai bai tap sgk toan 6 tap 1 - trang 7, 8

5. Giải bài tập SGK Toán 6 tập 1 - trang 7, 8

6:23 phút

thi online - toan 6 - tap hop cac so tu nhien

6. THI ONLINE - TOÁN 6 - TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

ghi so tu nhien.

7. Ghi số tự nhiên.

6:52 phút

giai bai tap sgk toan 6 tap 1 - trang 10

8. Giải bài tập SGK Toán 6 tập 1 - trang 10

6:44 phút

thi online - toan 6 - ghi so tu nhien

9. THI ONLINE - TOÁN 6 - GHI SỐ TỰ NHIÊN

so phan tu cua mot tap hop. tap hop con.

10. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con.

10:10 phút

giai bai tap sgk toan 6 tap 1 - trang 13

11. Giải bài tập SGK Toán 6 tập 1 - trang 13

7:49 phút

thi online - toan 6 - so phan tu cua mot tap hop. tap con

12. THI ONLINE - TOÁN 6 - SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP. TẬP CON

phep cong va phep nhan.

13. Phép cộng và phép nhân.

11:17 phút

giai bai tap sgk toan 6 tap 1 - trang 16, 17

14. Giải bài tập SGK Toán 6 tập 1 - trang 16, 17

9:07 phút

thi online - toan 6 - phep cong va phep nhan

15. THI ONLINE - TOÁN 6 - PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN

phep tru va phep chia.

16. Phép trừ và phép chia.

10:30 phút

giai bai tap sgk toan 6 tap 1 - trang 22, 23, 24

17. Giải bài tập SGK Toán 6 tập 1 - trang 22, 23, 24

12:52 phút

thi online - toan 6 - phep tru va phep chia

18. THI ONLINE - TOÁN 6 - PHÉP TRỪ VÀ PHÉP CHIA

luy thua voi so mu tu nhien. nhan hai luy thua cung co so.

19. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

8:35 phút

giai bai tap trang 27, 28 sgk toan 6 - tap 1

20. Giải bài tập trang 27, 28 SGK Toán 6 - tập 1

13:01 phút

thi online - toan 6 - luy thua voi so mu tu nhien. nhan hai luy thua cung co so

21. THI ONLINE - TOÁN 6 - LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN. NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ

chia hai luy thua cung co so.

22. Chia hai lũy thừa cùng cơ số.

6:45 phút

giai bai tap trang 30, 31 sgk toan 6 - tap 1

23. Giải bài tập trang 30, 31 SGK Toán 6 - tập 1

11:30 phút

thi online - toan 6 - chia hai luy thua cung co so

24. THI ONLINE - TOÁN 6 - CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ

thu tu thuc hien cac phep tinh.

25. Thứ tự thực hiện các phép tính.

9:21 phút

giai bai tap trang 32 - sgk toan 6 - tap 1

26. Giải bài tập trang 32 - SGK Toán 6 - Tập 1

11:52 phút

thi online - toan 6 - thu tu thuc hien cac phep tinh

27. THI ONLINE - TOÁN 6 - THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH

tinh chat chia het cua mot tong.

28. Tính chất chia hết của một tổng.

8:57 phút

giai bai tap trang 35, 36 - sgk toan 6 - tap 1

29. Giải bài tập trang 35, 36 - SGK Toán 6 - Tập 1

5:31 phút

thi online - toan 6 - tinh chat chia het cua mot tong

30. THI ONLINE - TOÁN 6 - TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG

dau hieu chia het cho 2, cho 5.

31. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

6:11 phút

giai bai tap trang 38 - sgk toan 6 tap 1

32. Giải bài tập trang 38 - SGK toán 6 tập 1

10:22 phút

thi online - toan 6 - dau hieu chia het cho 2, cho 5

33. THI ONLINE - TOÁN 6 - DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5

dau hieu chia het cho 3, cho 9.

34. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

9:08 phút

giai bai tap trang 41, 42 - sgk toan 6 tap 1

35. Giải bài tập trang 41, 42 - SGK toán 6 tập 1

16:36 phút

thi online - toan 6 - dau hieu chia het cho 3, cho 9

36. THI ONLINE - TOÁN 6 - DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9

uoc va boi.

37. Ước và bội.

7:23 phút

giai bai tap trang 44, 45 - sgk toan 6 tap 1

38. Giải bài tập trang 44, 45 - SGK Toán 6 tập 1

6:17 phút

thi online - toan 6 - uoc va boi

39. THI ONLINE - TOÁN 6 - ƯỚC VÀ BỘI

so nguyen to. hop so. bang so nguyen to.

40. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố.

7:55 phút

thi online - toan 6 - so nguyen to. hop so. bang so nguyen to

41. THI ONLINE - TOÁN 6 - SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ. BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ

phan tich mot so ra thua so nguyen to.

42. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

7:56 phút

giai bai tap trang 50 - sgk toan 6 tap 1

43. Giải bài tập trang 50 - SGK Toán 6 tập 1

17:25 phút

thi online - toan 6 - phan tich mot so ra thua so nguyen to

44. THI ONLINE - TOÁN 6 - PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ

uoc chung va boi chung.

45. Ước chung và bội chung.

8:42 phút

giai bai tap trang 53 - sgk toan 6 tap 1

46. Giải bài tập trang 53 - SGK Toán 6 tập 1

6:23 phút

thi online - toan 6 - uoc chung va boi chung

47. THI ONLINE - TOÁN 6 - ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG

uoc chung lon nhat.

48. Ước chung lớn nhất.

15:44 phút

giai bai tap trang 56 - sgk toan 6 tap 1

49. Giải bài tập trang 56 - Sgk Toán 6 tập 1

7:24 phút

thi online - toan 6 - uoc chung lon nhat

50. THI ONLINE - TOÁN 6 - ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT

boi chung nho nhat.

51. Bội chung nhỏ nhất.

9:36 phút

giai bai tap trang 59 - sgk toan 6 tap 1

52. Giải bài tập trang 59 - SGK Toán 6 tập 1

15:18 phút

thi online - toan 6 - boi chung nho nhat

53. THI ONLINE - TOÁN 6 - BỘI CHUNG NHỎ NHẤT

4. Chương II: Số nguyên.

37 Bài học

lam quen voi so nguyen am.

1. Làm quen với số nguyên âm.

9:10 phút

giai bai tap trang 68 - sgk toan 6 tap 1

2. Giải bài tập trang 68 - SGK Toán 6 tập 1

8:50 phút

thi online - toan 6 - lam quen voi so nguyen am

3. THI ONLINE - TOÁN 6 - LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM

tap hop cac so nguyen.

4. Tập hợp các số nguyên.

5:27 phút

giai bai tap trang 70, 71 - sgk toan 6 tap 1

5. Giải bài tập trang 70, 71 - SGK Toán 6 tập 1

10:55 phút

thi online - toan 6 - tap hop cac so nguyen

6. THI ONLINE - TOÁN 6 - TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN

thu tu trong tap hop cac so nguyen.

7. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên.

9:22 phút

giai bai tap trang 73 - sgk toan 6 tap 1

8. Giải bài tập trang 73 - SGK Toán 6 tập 1

3:44 phút

thi online - toan 6 - thu tu trong tap hop cac so nguyen

9. THI ONLINE - TOÁN 6 - THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN

cong hai so nguyen cung dau.

10. Cộng hai số nguyên cùng dấu.

5:55 phút

giai bai tap trang 75 - sgk toan 6 tap 1

11. Giải bài tập trang 75 - SGK Toán 6 tập 1

3:45 phút

thi online - toan 6 - cong hai so nguyen cung dau

12. THI ONLINE - TOÁN 6 - CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU

cong hai so nguyen khac dau.

13. Cộng hai số nguyên khác dấu.

5:47 phút

giai bai tap trang 76 - sgk toan 6 tap 1

14. Giải bài tập trang 76 - SGK Toán 6 tập 1

6:38 phút

thi online - toan 6 - cong hai so nguyen khac dau

15. THI ONLINE - TOÁN 6 - CỘNG HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU

tinh chat cua phep cong cac so nguyen.

16. Tính chất của phép cộng các số nguyên.

4:17 phút

giai bai tap trang 78, 79 - sgk toan 6 - tap 1

17. Giải bài tập trang 78, 79 - SGK Toán 6 - tập 1

10:23 phút

thi online - toan 6 - tinh chat cua phep cong cac so nguyen

18. THI ONLINE - TOÁN 6 - TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊN

phep tru hai so nguyen.

19. Phép trừ hai số nguyên.

4:59 phút

giai bai tap trang 82, 83 - sgk toan 6 - tap 1

20. Giải bài tập trang 82, 83 - SGK Toán 6 - tập 1

8:36 phút

thi online - toan 6 - phep tru hai so nguyen

21. THI ONLINE - TOÁN 6 - PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN

quy tac dau ngoac.

22. Quy tắc dấu ngoặc.

6:56 phút

giai bai tap trang 85 - sgk toan 6 - tap 1

23. Giải bài tập trang 85 - SGK Toán 6 - tập 1

8:23 phút

thi online - toan 6 - quy tac dau ngoac

24. THI ONLINE - TOÁN 6 - QUY TẮC DẤU NGOẶC

quy tac chuyen ve.

25. Quy tắc chuyển vế.

6:54 phút

giai bai tap trang 87 - sgk toan 6 - tap 1

26. Giải bài tập trang 87 - SGK Toán 6 - tập 1

6;05 phút

thi online - toan 6 - quy tac dau ngoac

27. THI ONLINE - TOÁN 6 - QUY TẮC DẤU NGOẶC

phep nhan hai so nguyen khac dau, cung dau

28. Phép nhân hai số nguyên khác dấu, cùng dấu

5:32 phút

giai bai tap trang 89 - sgk toan 6 - tap 1

29. Giải bài tập trang 89 - SGK Toán 6 - tập 1

7:30 phút

giai bai tap trang 91, 92 - sgk toan 6 - tap 1

30. Giải bài tập trang 91, 92 - SGK Toán 6 - tập 1

10:36 phút

thi online - toan 6 - phep nhan hai so nguyen cung dau, khac dau

31. THI ONLINE - TOÁN 6 - PHÉP NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU, KHÁC DẤU

tinh chat cua phep nhan.

32. Tính chất của phép nhân.

5:03 phút

giai bai tap trang 95 - sgk toan 6 - tap 1

33. Giải bài tập trang 95 - SGK Toán 6 - tập 1

13:04 phút

thi online - toan 6 - tinh chat cua phep nhan

34. THI ONLINE - TOÁN 6 - TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN

boi va uoc cua so mot nguyen.

35. Bội và ước của số một nguyên.

5:54 phút

giai bai tap trang 97 - sgk toan 6 - tap 1

36. Giải bài tập trang 97 - SGK Toán 6 - tập 1

14:02 phút

thi online - toan 6 - boi va uoc cua mot so nguyen

37. THI ONLINE - TOÁN 6 - BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN

5. Chương III: Đoạn thẳng.

21 Bài học

diem. duong thang.

1. Điểm. Đường thẳng.

14:44 phút

giai bai tap trang 104, 105 - sgk toan 6 tap 1

2. Giải bài tập trang 104, 105 - SGK Toán 6 tập 1

7:39 phút

thi online - toan 6 - diem. duong thang

3. THI ONLINE - TOÁN 6 - ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG

ba diem thang hang.

4. Ba điểm thẳng hàng.

10:12 phút

giai bai tap trang 106, 107 - sgk toan 6 tap 1

5. Giải bài tập trang 106, 107 - SGK Toán 6 Tập 1

8:51 phút

thi online - toan 6 - ba diem thang hang

6. THI ONLINE - TOÁN 6 - BA ĐIỂM THẲNG HÀNG

duong thang di qua hai diem.

7. Đường thẳng đi qua hai điểm.

8:50 phút

giai bai tap trang 109, 110 - sgk toan 6 tap 1

8. Giải bài tạp trang 109, 110 - Sgk Toán 6 tập 1

19:58 phút

thi online - toan 6 - duong thang di qua hai diem

9. THI ONLINE - TOÁN 6 - ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM

tia.

10. Tia.

12:04 phút

giai bai tap trang 112, 113 - sgk toan 6 tap 1

11. Giải bài tập trang 112, 113 - SGK Toán 6 tập 1

8:23 phút

thi online - toan 6 - tia

12. THI ONLINE - TOÁN 6 - TIA

doan thang.

13. Đoạn thẳng.

6:09 phút

giai bai tap trang 115, 116 - sgk toan 6 tap 1

14. Giải bài tập trang 115, 116 - SGK Toán 6 tập 1

15:21 phút

thi online - toan 6 - doan thang

15. THI ONLINE - TOÁN 6 - ĐOẠN THẲNG

khi nao am+mb=ab?

16. Khi nào AM+MB=AB?

8:56 phút

giai bai tap trang 121, 122 - sgk toan 6 - tap 1

17. Giải bài tập trang 121, 122 - SGK Toán 6 - tập 1

18:42 phút

thi online - toan 6 - khi nao am + mb = ab

18. THI ONLINE - TOÁN 6 - KHI NÀO AM + MB = AB

trung diem cua doan thang.

19. Trung điểm của đoạn thẳng.

6:01 phút

giai bai tap trang 125,126 - sgk toan 6 tap 1

20. Giải bài tập trang 125,126 - SGK Toán 6 tập 1

19:30 phút

thi online - toan 6 - trung diem cua doan thang

21. THI ONLINE - TOÁN 6 - TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

6. Phần 2. Bài tập theo tuần học kì I lớp 6

38 Bài học

thi online - toan 6 - tuan 1 - de so 1

1. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 1 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 6 - tuan 1 - de so 2

2. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 1 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 6 - tuan 2 - de so 1

3. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 2 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 6 - tuan 2 - de so 2

4. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 2 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 6 - tuan 3 - de so 1

5. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 3 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 6 - tuan 3 - de so 2

6. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 3 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 6 - tuan 4 - de so 1

7. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 4 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 6 - tuan 4 - de so 2

8. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 4 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 6 - tuan 5 - de so 1

9. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 5 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 6 - tuan 5 - de so 2

10. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 5 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 6 - tuan 6 - de so 1

11. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 6 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 6 - tuan 6 - de so 2

12. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 6 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 6 - tuan 7 - de so 1

13. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 7 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 6 - tuan 7 - de so 2

14. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 7 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 6 - tuan 8 - de so 1

15. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 8 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 6 - tuan 8 - de so 2

16. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 8 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 6 - tuan 9 - de so 1

17. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 9 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 6 - tuan 9 - de so 2

18. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 9 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 6 - tuan 10 - de so 1

19. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 10 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 6 - tuan 10 - de so 2

20. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 10 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 6 - tuan 11 - de so 1

21. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 11 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 6 - tuan 11 - de so 2

22. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 11 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 6 - tuan 12 - de so 1

23. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 12 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 6 - tuan 12 - de so 2

24. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 12 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 6 - tuan 13 - de so 1

25. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 13 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 6 - tuan 13 - de so 2

26. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 13 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 6 - tuan 14 - de so 1

27. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 14 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 6 - tuan 15 - de so 1

28. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 15 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 6 - tuan 15 - de so 2

29. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 15 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 6 - tuan 16 - de so 1

30. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 16 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 6 - tuan 16 - de so 2

31. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 16 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 6 - tuan 17 - de so 1

32. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 17 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 6 - tuan 17 - de so 2

33. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 17 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 6 - tuan 18 - de so 1

34. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 18 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 6 - tuan 18 - de so 2

35. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 18 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 6 - tuan 19 - de so 2

36. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 19 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 6 - tuan 19 - de so 1

37. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 19 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 6 - tuan 20 - de so 2

38. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 20 - ĐỀ SỐ 2

7. Chương IV: Phân số.

48 Bài học

mo rong khai niem phan so.

1. Mở rộng khái niệm phân số.

7:12 phút

giai bai tap trang 5,6 - sgk toan 6 tap 2

2. Giải bài tập trang 5,6 - SGK Toán 6 tập 2

6:05 phút

thi online - toan 6 - mo rong khai niem phan so

3. THI ONLINE - TOÁN 6 - MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

phan so bang nhau.

4. Phân số bằng nhau.

6:16 phút

giai bai tap trang 8,9 - sgk toan 6 tap 2

5. Giải bài tập trang 8,9 - SGK Toán 6 tập 2

7:16 phút

thi online - toan 6 - phan so bang nhau

6. THI ONLINE - TOÁN 6 - PHÂN SỐ BẰNG NHAU

tinh chat co ban cua phan so.

7. Tính chất cơ bản của phân số.

6:09 phút

giai bai tap trang 11 - sgk toan 6 tap 2

8. Giải bài tập trang 11 - SGK Toán 6 tập 2

5:22 phút

thi online - toan 6 - tinh chat co ban cua phan so

9. THI ONLINE - TOÁN 6 - TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ

rut gon phan so.

10. Rút gọn phân số.

11:36 phút

giai bai tap trang 15 - sgk toan 6 tap 2

11. Giải bài tập trang 15 - SGK Toán 6 tập 2

17:40 phút

thi online - toan 6 - rut gon phan so

12. THI ONLINE - TOÁN 6 - RÚT GỌN PHÂN SỐ

quy dong mau nhieu phan so.

13. Quy đồng mẫu nhiều phân số.

8:54 phút

giai bai tap - trang 19 - sgk toan 6 tap 2

14. Giải bài tập - trang 19 - SGK Toán 6 tập 2

19:14 phút

thi online - toan 6 - quy dong mau nhieu phan so

15. THI ONLINE - TOÁN 6 - QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

so sanh phan so.

16. So sánh phân số.

7:09 phút

giai bai tap trang 23, 24 - sgk toan 6 tap 2

17. Giải bài tập trang 23, 24 - SGK Toán 6 tập 2

20:23 phút

thi online - toan 6 - so sanh phan so

18. THI ONLINE - TOÁN 6 - SO SÁNH PHÂN SỐ

phep cong phan so.

19. Phép cộng phân số.

5:05 phút

giai bai tap trang 26 - sgk toan 6 - tap 2

20. Giải bài tập trang 26 - SGK Toán 6 - tập 2

14:20 phút

thi online - toan 6 - phep cong phan so

21. THI ONLINE - TOÁN 6 - PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

tinh chat co ban cua phep cong phan so.

22. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số.

4:36 phút

giai bai tap trang 28, 29 sgk toan 6 tap 2

23. Giải bài tập trang 28, 29 SGK Toán 6 tập 2

7:59 phút

thi online - toan 6 - tinh chat co ban cua phep cong phan so

24. THI ONLINE - TOÁN 6 - TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

phep tru phan so.

25. Phép trừ phân số.

4:05 phút

giai bai tap trang 33, 34 - sgk toan 6 tap 2

26. Giải bài tập trang 33, 34 - SGK Toán 6 tập 2

10:08 phút

thi online - toan 6 - phep tru phan so

27. THI ONLINE - TOÁN 6 - PHÉP TRỪ PHÂN SỐ

phep nhan phan so.

28. Phép nhân phân số.

6:04 phút

giai bai tap trang 36,37 - sgk toan 6 tap 2

29. Giải bài tập trang 36,37 - SGK Toán 6 tập 2

6:56 phút

thi online - toan 6 - phep nhan phan so

30. THI ONLINE - TOÁN 6 - PHÉP NHÂN PHÂN SỐ

tinh chat co ban cua phep nhan phan so.

31. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số.

5:42 phút

giai bai tap trang 38,39 - sgk toan 6 tap 2

32. Giải bài tập trang 38,39 - SGK Toán 6 tập 2

18:12 phút

thi online - toan 6 - tinh chat co ban cua phep nhan phan so

33. THI ONLINE - TOÁN 6 - TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ

phep chia phan so.

34. Phép chia phân số.

5:40 phút

giai bai tap trang 43 - sgk toan 6 tap 2

35. Giải bài tập trang 43 - SGK Toán 6 tập 2

10:51 phút

thi online - toan 6 - phep chia phan so

36. THI ONLINE - TOÁN 6 - PHÉP CHIA PHÂN SỐ

hon so. so thap phan. phan tram.

37. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm.

8:25 phút

giai bai tap trang 46 - sgk toan 6 tap 2

38. Giải bài tập trang 46 - SGK Toán 6 tập 2

6:36 phút

thi online - toan 6 - hon so. so thap phan. phan tram

39. THI ONLINE - TOÁN 6 - HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM

tinh gia tri phan so cua mot so cho truoc.

40. Tính giá trị phân số của một số cho trước.

4:07 phút

giai bai tap trang 51 - sgk toan 6 tap 2

41. Giải bài tập trang 51 - SGK Toán 6 tập 2

8:12 phút

thi online - toan 6 - tinh gia tri phan so cua mot so cho truoc

42. THI ONLINE - TOÁN 6 - TÍNH GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC

tim mot so biet gia tri mot phan so cua no.

43. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó.

5:59 phút

giai bai tap trang 54, 55 - sgk toan 6 tap 2

44. Giải bài tập trang 54, 55 - SGK Toán 6 tập 2

7:04 phút

thi online - toan 6 - tim mot so biet gia tri mot phan so cua no

45. THI ONLINE - TOÁN 6 - TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ

tim ti so cua hai so.

46. Tìm tỉ số của hai số.

5:54 phút

giai bai tap trang 57, 58 - sgk toan 6 tap

47. Giải bài tập trang 57, 58 - SGK Toán 6 tập

9:34 phút

thi online - toan 6 - tim ti so cua hai so

48. THI ONLINE - TOÁN 6 - TÌM TỈ SỐ CỦA HAI SỐ

8. Chương V: Góc

24 Bài học

nua mat phang.

1. Nửa mặt phẳng.

7:43 phút

giai bai tap trang 73 - sgk toan 6 tap 2

2. Giải bài tập trang 73 - SGK Toán 6 tập 2

7:05 phút

thi online - toan 6 - nua mat phang

3. THI ONLINE - TOÁN 6 - NỬA MẶT PHẲNG

goc.

4. Góc.

6:54 phút

giai bai tap trang 75 - sgk toan 6 tap 2

5. Giải bài tập trang 75 - SGK Toán 6 tập 2

10:11 phút

thi online - toan 6 - goc

6. THI ONLINE - TOÁN 6 - GÓC

so do goc.

7. Số đo góc.

13:23 phút

giai bai tap trang 79, 80 - sgk toan 6 tap 2

8. Giải bài tập trang 79, 80 - SGK Toán 6 tập 2

9:09 phút

thi online - toan 6 - so do goc

9. THI ONLINE - TOÁN 6 - SỐ ĐO GÓC

khi nao thi goc xoy+yoz=xoz.

10. Khi nào thì góc xOy+yOz=xOz.

5:51 phút

giai bai tap trang 82, 83 - sgk toan 6 tap 2

11. Giải bài tập trang 82, 83 - SGK Toán 6 tập 2

19:26 phút

thi online - toan 6 - khi nao xoy + yoz = xoz

12. THI ONLINE - TOÁN 6 - KHI NÀO XOY + YOZ = XOZ

ve goc cho biet so do.

13. Vẽ góc cho biết số đo.

8:32 phút

giai bai tap trang 84, 85 - sgk toan 6 tap 2

14. Giải bài tập trang 84, 85 - SGK Toán 6 tập 2

16:56 phút

thi online - toan 6 - ve goc cho biet so do

15. THI ONLINE - TOÁN 6 - VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO

tia phan giac cua goc.

16. Tia phân giác của góc.

7:20 phút

giai bai tap trang 87 - sgk toan 6 tap 2

17. Giải bài tập trang 87 - SGK Toán 6 tập 2

9:01 phút

thi online - toan 6 - tia phan giac cua goc

18. THI ONLINE - TOÁN 6 - TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC

duong tron.

19. Đường tròn.

11:22 phút

giai bai tap trang 91, 92 - sgk toan 6 tap 2

20. Giải bài tập trang 91, 92 - SGK Toán 6 tập 2

8:12 phút

thi online - toan 6 - duong tron

21. THI ONLINE - TOÁN 6 - ĐƯỜNG TRÒN

tam giac.

22. Tam giác.

4:33 phút

giai bai tap trang 94, 95 - sgk toan 6 tap 2

23. Giải bài tập trang 94, 95 - SGK Toán 6 tập 2

20:25 phút

thi online - toan 6 - tam giac

24. THI ONLINE - TOÁN 6 - TAM GIÁC

9. Phần 4. Bài tập theo tuần của học kì II lớp 6

10 Bài học

thi online - toan 6 - tuan 22 - de so 1

1. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 22 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 6 - tuan 22 - de so 2

2. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 22 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 6 - tuan 23 - de so 1

3. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 23 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 6 - tuan 23 - de so 2

4. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 23 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 6 - tuan 24 - de so 1

5. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 24 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 6 - tuan 24 - de so 2

6. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 24 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 6 - tuan 25 - de so 1

7. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 25 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 6 - tuan 25 - de so 2

8. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 25 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 6 - tuan 26 - de so 1

9. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 26 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 6 - tuan 26 - de so 2

10. THI ONLINE - TOÁN 6 - TUẦN 26 - ĐỀ SỐ 2

Bình luận

Giảng Viên

Nguyễn Thành Long
 • Nguyễn Thành Long
 • Môn dạy : Toán, Lý
 • Học vấn : Đại học
 • Liên Hệ : Facebook
 • Quá trình công tác và kinh nghiệm: Thầy Nguyễn Thành Long đã có kinh nghiệm 10 năm giảng dạy với hàng trăm học sinh đạt thành tích cao trong các kì thi Violympic Toán, Thi học sinh giỏi Toán.

  Đặc biệt, rất nhiều học sinh của thầy thi đỗ vào các trường chuyên, chất lượng cao ở Hà Nội như: Amsterdam, Giảng Võ, Chu Văn An,....

  Thầy nguyên là giáo viên Hệ thống Giáo dục Anhxtanh Hà Nội. Giáo viên Hệ thống Giáo dục Vinastudy.vn. Giáo viên đội tuyển toán trường Khương Mai Hà Nội Phương pháp giảng dạy.

  Khoá học liên quan

  Thời gian làm việc
  Thời gian làm việc

  Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy