VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

THI ONLINE - TOÁN 6 - DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 30 phút

Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Phạm Lê Việt Đức

Phạm Lê Việt Đức

*****31042

Điểm 10,00

2
Nguyễn Thị Tuyết

Nguyễn Thị Tuyết

*****03894

Điểm 9,00

3
Lê Hồng Tùng Lâm

Lê Hồng Tùng Lâm

*****andb84@gmail.com

Điểm 9,00

4
Lớp 5

Lớp 5

*****32882

Điểm 7,00

5
Giang Hồng Ngọc

Giang Hồng Ngọc

*****nthidunganh@gmail.com

Điểm 7,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy