VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

THI ONLINE - TOÁN 6 - CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 30 phút

Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Dương Anh Tuấn

Dương Anh Tuấn

*****008@gmail.com

Điểm 10,00

2
Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Tuấn Anh

*****56130

Điểm 10,00

3
Pham Tuyêt Anh

Pham Tuyêt Anh

*****01398

Điểm 10,00

4
Nhân Hạnh Lương

Nhân Hạnh Lương

*****16495

Điểm 10,00

5
Nguyễn Thị Tuyết

Nguyễn Thị Tuyết

*****03894

Điểm 9,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy