VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 1 PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HÀ ĐÔNG NĂM HỌC 2018 - 2019

Hệ thống giáo dục vinastudy.vn xin được gửi đến các em học sinh đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7 của Phòng Giáo dục quận Hà Đông năm học 2018 - 2019. Kính mong quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh đón xem!

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẬN HÀ ĐÔNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA KSCL GIỮA KỲ I

Năm học 2017 – 2018

Môn: TOÁN 7

Thời gian làm bài: 60 phút

(Không kể thời gian giao đề)

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (1 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (viết vào bài làm).

Câu 1. Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn?

A. $\frac{3}{2}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{7}$           

D. $\frac{3}{15}$

Câu 2. Cho $12:x=6:5$ giá trị $x$ bằng:

A. $\frac{3}{2}$

B. $9$

C. $7$

D. $5$

Câu 3. Nếu $\sqrt{x}=6$ thì $x$ có giá trị là:

A. $\pm 36$   

B. $12$

C. $-36$                     

D. $36$

Câu 4. Cho hình vẽ và biết $AB\parallel CD$ thì:

hình đề 3.1

A. $x=y$

B. $y=180{}^\circ +x$

C. $y=x-180{}^\circ $

D. $x+y=180{}^\circ $

B. TỰ LUẬN (9 điểm)

Bài 1. (3 điểm) Tính giá trị của các biểu thức một cách hợp lí

$A=\left( 4-\frac{1}{4}+\frac{2}{3} \right)+\left( 5+\frac{4}{3}-\frac{6}{5} \right)-\left( 6+\frac{7}{4}+\frac{4}{5} \right)$                        $B=\frac{{{(-1)}^{6}}{{.3}^{5}}{{.4}^{3}}}{{{9}^{2}}{{.2}^{5}}}$

Bài 2. (3 điểm) Tìm $x,y$ biết:

a) $\left| x+\frac{3}{4} \right|-\frac{1}{3}=0$

b) $\frac{1}{9}{{.3}^{4}}{{.3}^{x}}={{3}^{7}}$

c) $\frac{x}{6}=\frac{y}{5}$ và $x-y=-28$

Bài 3. (2 điểm) Cho hình vẽ:

hình đề 3.2

a) Hãy xét xem $AB$ có song song với $EF$ hay không?

b) Qua $E$ kẻ $Ex$ là tia phân giác của góc $CEF$, $Ex$ cắt $CD$ tại $M.$ Tính góc $EMC$.

Bài 4. (1 điểm) Chứng minh rằng nếu $\frac{{{a}_{1}}}{{{a}_{2}}}=\frac{{{a}_{2}}}{{{a}_{3}}}=\frac{{{a}_{3}}}{{{a}_{4}}}=...=\frac{{{a}_{2017}}}{{{a}_{2018}}}$ thì:

$\frac{{{a}_{1}}}{{{a}_{2018}}}={{\left( \frac{{{a}_{1}}+{{a}_{2}}+{{a}_{3}}+...+{{a}_{2017}}}{{{a}_{2}}+{{a}_{3}}+{{a}_{4+}}...+{{a}_{2018}}} \right)}^{2017}}$

 

------------------------------HẾT------------------------------

 

Phụ huynh tham khảo khóa học tại website www.vinastudy.vn :

Vina 1 Toán nền tảng bám sát sách giáo khoa lớp 7: https://vinastudy.vn/khoa-hoc-toan-co-ban-lop-7-nen-tang-va-mo-rong-c10844.html

Vina 2 Nâng cao Toán 7:  https://vinastudy.vn/khoa-hoc-online-toan-nang-cao-lop-7-bi-quyet-hoc-gioi-toan-cua-thay-long-c10845.html

Vina 3 Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7: https://vinastudy.vn/vina-3-boi-duong-hsg-toan-7-dot-pha-nang-luc-toan-c20993.html

********************************

Hỗ trợ học tập:

_Kênh Youtube:http://bit.ly/vinastudyvn_tieuhoc

_Facebook fanpage:https://www.facebook.com/767562413360963/

_Hội học sinh Vinastudy Online:https://www.facebook.com/groups/online.vinastudy.vn/

Tham khảo khoá học

Vina 3 - Toán tư duy và Bồi dưỡng HSG toán 3

Vina 3 - Toán tư duy và Bồi dưỡng HSG toán 3

Giáo viên : Nguyễn Thành Long

Mã khóa học : KH20182

1.000.000 VNĐ

1.250.000 VNĐ
Toán Tiếng Anh lớp 3 - Thầy Long

Toán Tiếng Anh lớp 3 - Thầy Long

Giáo viên : Nguyễn Thành Long

Mã khóa học : KH8656

1.000.000 VNĐ

1.250.000 VNĐ
Toán nền tảng lớp 10 - Thầy Cường

Toán nền tảng lớp 10 - Thầy Cường

Giáo viên : Trần Lê Cường

Mã khóa học : KH16806

350.000 VNĐ

500.000 VNĐ
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy