VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lần trước bạn đang dừng lại ở bài học:

Bạn có muốn học tiếp không?

Không

Bạn có muốn học tiếp bài mới?

Học bài tiếp theo

Chia sẻ khoá học:

Vina 1 - Toán nền tảng bám sát sách giáo khoa lớp 7

5212 đang theo học

Học phí khoá học

350.000 VNĐ Giá gốc: 500.000 VNĐ

 • Khoá học bao gồm
 • 10 bài học thử
 • 88 video bài giảng
 • 95 bài thi trắc nghiệm
 • Xem lại bài bất cứ lúc nào

Vina 1 - Toán nền tảng bám sát sách giáo khoa lớp 7

“Môn Toán rắc rối lắm!”, “Con không thích học toán vì khó.”… Đó là cảm xúc của không ít học sinh khi nói về môn Toán. Môn toán lớp 7 sẽ không còn quá khó, quá phức tạp khi các con được tham gia khóa học “Toán nền tảng bám sát sách giáo khoa lớp 7”.

+ Nội dung khóa học: Khóa học  được chia thành 2 phần:

Phần 1: Các kiến thức cần nhớ

Các bài giảng được chia thành các chuyên đề, bám sát Nội dung Kiến thức cơ bản Toán lớp 7 của Bộ Giáo dục.

Phần 2: Hệ thống bài tập theo tuần học

Hệ thống bài tập được biên soạn công phu theo từng tuần học giúp các em hoàn thành tốt chương trình học môn toán tại nhà trường.

+ Thời gian: 1 năm kể từ ngày đăng ký

+ Hình thức học: Học sinh học thông qua các Video bài giảng, hệ thống bài tập tự luyện cùng đáp án chi tiết, đề thi trắc nghiệm online định kì tháng tháng.

+ Giáo viên giảng dạy: Thầy giáo Nguyễn Thành Long – Người có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy toán trung học.

Liên hệ đăng kí học trực tiếp tại: Nhà 4 C1 khu tập thể C1, tổ dân phố 38 , phố Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội - SĐT: 0934.39.39.56

Thông tin chi tiết

1. BÀI GIẢNG HỌC THỬ

9 Bài học

tap hop q cac so huu ti.

1. Tập hợp Q các số hữu tỉ. Học thử

12:46 phút

giai bai tap sach giao khoa toan 7 tap mot trang 7 - 8

2. Giải bài tập sách giáo khoa toán 7 tập một trang 7 - 8 Học thử

15:42 phút

cong, tru so huu ti.

4. Cộng, trừ số hữu tỉ. Học thử

11:04 phút

giai bai tap sach giao khoa toan 7 tap mot trang 10

5. Giải bài tập sách giáo khoa toán 7 tập một trang 10 Học thử

16:16 phút

hai duong thang song song

7. Hai đường thẳng song song Học thử

4:52 phút

giai bai tap trang 91, 92 - sgk toan 7 tap 1

8. Giải bài tập trang 91, 92 - SGK Toán 7 tập 1 Học thử

11:14 phút

thi online - toan 7 - hai duong thang song song

9. THI ONLINE - TOÁN 7 - HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG Học thử

2. CHƯƠNG 1 - SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC

33 Bài học

tap hop q cac so huu ti.

1. Tập hợp Q các số hữu tỉ.

12:46 phút

giai bai tap sach giao khoa toan 7 tap mot trang 7 - 8

2. Giải bài tập sách giáo khoa toán 7 tập một trang 7 - 8

15:42 phút

thi online - toan 7 - tap hop q cac so huu ti

3. THI ONLINE - TOÁN 7 - TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ

cong, tru so huu ti.

4. Cộng, trừ số hữu tỉ.

11:04 phút

giai bai tap sach giao khoa toan 7 tap mot trang 10

5. Giải bài tập sách giáo khoa toán 7 tập một trang 10

16:16 phút

thi online - toan 7 - cong, tru so huu ti

6. THI ONLINE - TOÁN 7 - CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ

nhan, chia so huu ti.

7. Nhân, chia số hữu tỉ.

6:26 phút

giai bai tap sach giao khoa toan 7 tap mot - trang 12, 13

8. Giải bài tập sách giáo khoa Toán 7 tập một - trang 12, 13

15:52 phút

thi online - toan 7 - nhan, chia so huu ti

9. THI ONLINE - TOÁN 7 - NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ

gia tri tuyet doi cua mot so huu ti. cong, tru, nhan, chia so thap phan.

10. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.

12:40 phút

giai bai tap sach giao khoa toan 7 tap mot - trang 15

11. Giải bài tập sách giáo khoa Toán 7 tập một - trang 15

16:05 phút

thi online - toan 7 - gia tri tuyet doi cua mot so huu ti. cong, tru, nhan, chia so thap phan

12. THI ONLINE - TOÁN 7 - GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ. CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN

luy thua cua mot so huu ti.

13. Lũy thừa của một số hữu tỉ.

11:20 phút

giai bai tap sach giao khoa toan 7 tap mot - trang 19

14. Giải bài tập sách giáo khoa Toán 7 tập một - trang 19

6:13 phút

thi online - toan 7 - luy thua cua mot so huu ti

15. THI ONLINE - TOÁN 7 - LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

luy thua cua mot so huu ti (tiep theo).

16. Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo).

11:53 phút

giai bai tap sach giao khoa toan 7 tap mot - trang 22, 23

17. Giải bài tập sách giáo khoa Toán 7 tập một - trang 22, 23

14:41 phút

thi online - toan 7 - luy thua cua mot so huu ti (tiep theo)

18. THI ONLINE - TOÁN 7 - LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ (TIẾP THEO)

ti le thuc.

19. Tỉ lệ thức.

10:41 phút

giai bai tap sach giao khoa toan 7 tap mot - trang 26, 27, 28.

20. Giải bài tập sách giáo khoa Toán 7 tập một - trang 26, 27, 28.

9:43 phút

thi online - toan 7 - ti le thuc

21. THI ONLINE - TOÁN 7 - TỈ LỆ THỨC

tinh chat cua day ti so bang nhau.

22. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

7:31 phút

giai bai tap sach giao khoa toan 7 tap mot - trang 30, 31.

23. Giải bài tập sách giáo khoa Toán 7 tập một - trang 30, 31.

14:04 phút

thi online - toan 7 - tinh chat cua day ti so bang nhau

24. THI ONLINE - TOÁN 7 - TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

so thap phan huu han. so thap phan vo han tuan hoan.

25. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.

08:00 phút

giai bai tap trang 34 - sgk toan 7 tap 1

26. Giải bài tập trang 34 - SGK Toán 7 Tập 1

11:14 phút

thi online - toan 7 - so thap phan huu han. so thap phan vo han tuan hoan

27. THI ONLINE - TOÁN 7 - SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN

so vo ti. khai niem ve can bac hai.

28. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai.

5:47 phút

giai bai tap trang 41, 42 - sgk toan 7 tap 1

29. Giải bài tập trang 41, 42 - SGK Toán 7 Tập 1

5:47 phút

thi online - toan 7 - so vo ti. khai niem ve can bac hai

30. THI ONLINE - TOÁN 7 - SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI

so thuc

31. Số thực

7:09 phút

giai bai tap trang 44, 45 - sgk toan 7 - tap 1

32. Giải bài tập trang 44, 45 - SGK Toán 7 - tập 1

7:54 phút

thi online - toan 7 - so thuc

33. THI ONLINE - TOÁN 7 - SỐ THỰC

3. CHƯƠNG 2 - HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

21 Bài học

dai luong ti le thuan.

1. Đại lượng tỉ lệ thuận.

11:48 phút

giai bai tap trang 53, 54 - sgk toan 7 tap 1

2. Giải bài tập trang 53, 54 - SGK Toán 7 tập 1

11:14 phút

thi online - toan 7 - dai luong ti le thuan

3. THI ONLINE - TOÁN 7 - ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

mot so bai toan ve dai luong ti le thuan.

4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận.

8:29 phút

giai bai tap trang 55,56 - sgk toan 7 tap 1

5. Giải bài tập trang 55,56 - SGK Toán 7 tập 1

7:02 phút

thi online - toan 7 - mot so bai toan ve dia luong ti le thuan

6. THI ONLINE - TOÁN 7 - MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐỊA LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

dai luong ti le nghich.

7. Đại lượng tỉ lệ nghịch.

8:03 phút

giai bai tap trang 58 - sgk toan 7 tap 1

8. Giải bài tập trang 58 - SGK Toán 7 tập 1

9:29 phút

thi online - toan 7 - dai luong ti le nghich

9. THI ONLINE - TOÁN 7 - ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH

mot so bai toan ve dai luong ti le nghich.

10. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch.

16:15 phút

giai bai tap trang 60, 61 - sgk toan 7 tap 1

11. Giải bài tập trang 60, 61 - SGK Toán 7 tập 1

13:24 phút

thi online - toan 7 - mot so bai toan ve dai luong ti le nghich

12. THI ONLINE - TOÁN 7 - MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH

ham so.

13. Hàm số.

12:53 phút

giai bai tap trang 63, 64 - sgk toan 7 tap 1

14. Giải bài tập trang 63, 64 - SGK Toán 7 tập 1

5:39 phút

thi online - toan 7 - ham so

15. THI ONLINE - TOÁN 7 - HÀM SỐ

mat phang toa do.

16. Mặt phẳng tọa độ.

7:27 phút

giai bai tap trang 67 - sgk toan 7 tap 1

17. Giải bài tập trang 67 - SGK Toán 7 tập 1

6:17 phút

thi online - toan 7 - mat phang toa do

18. THI ONLINE - TOÁN 7 - MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ

do thi cua ham so y=ax (a khac 0).

19. Đồ thị của hàm số y=ax (a khác 0).

8:53 phút

giai bai tap trang 71, 72 - sgk toan 7 tap 1

20. Giải bài tập trang 71, 72 - SGK Toán 7 tập 1

8:03 phút

thi online - toan 7 - do thi ham so y = ax (a khac 0)

21. THI ONLINE - TOÁN 7 - ĐỒ THỊ HÀM SỐ Y = AX (A KHÁC 0)

4. CHƯƠNG 3 - ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC - ĐƯỜNG THĂNG SONG SONG.

18 Bài học

hai goc doi dinh.

1. Hai góc đối đỉnh.

4:18 phút

giai bai tap trang 82 - sgk toan 7 - tap 1

2. Giải bài tập trang 82 - SGK Toán 7 - tập 1

7:56 phút

thi online - toan 7 - hai goc doi dinh

3. THI ONLINE - TOÁN 7 - HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH

hai duong thang vuong goc.

4. Hai đường thẳng vuông góc.

6:27 phút

giai bai tap trang 86 - sgk toan 7 tap 1

5. Giải bài tập trang 86 - SGK Toán 7 tập 1

6:39 phút

thi online - toan 7 - hai duong thang vuong goc

6. THI ONLINE - TOÁN 7 - HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

cac goc tao boi mot duong thang cat hai duong thang.

7. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.

5:33 phút

giai bai tap trang 89 - skg toan 7 tap 1

8. Giải bài tập trang 89 - SKG Toán 7 tập 1

8:02 phút

thi online - toan 7 - cac goc tao boi mot duong thang cat hai duong thang

9. THI ONLINE - TOÁN 7 - CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG

hai duong thang song song.

10. Hai đường thẳng song song.

4:52 phút

giai bai tap trang 91, 92 - sgk toan 7 tap 1

11. Giải bài tập trang 91, 92 - SGK Toán 7 tập 1

11:14 phút

thi online - toan 7 - hai duong thang song song

12. THI ONLINE - TOÁN 7 - HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

tien de o-clit ve duong thang song song.

13. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song.

7:33 phút

giai bai tap trang 94 - sgk toan 7 tap 1

14. Giải bài tập trang 94 - SGK Toán 7 tập 1

8:47 phút

thi online - toan 7 - tien de o-clit ve duong thang song song

15. THI ONLINE - TOÁN 7 - TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

tu vuong goc den song song.

16. Từ vuông góc đến song song.

8:10 phút

giai bai tap trang 97, 98 - sgk toan 7 tap 1

17. Giải bài tập trang 97, 98 - SGK Toán 7 tập 1

11:21 phút

thi online - toan 7 - tu vuong goc den song song

18. THI ONLINE - TOÁN 7 - TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG

5. CHƯƠNG 4 - TAM GIÁC

21 Bài học

tong ba goc cua mot tam giac.

1. Tổng ba góc của một tam giác.

8:11 phút

giai bai tap trang 107, 108 - sgk toan 7 tap 1

2. Giải bài tập trang 107, 108 - SGK Toán 7 tập 1

18:52 phút

thi online - toan 7 - tong ba goc trong tam giac

3. THI ONLINE - TOÁN 7 - TỔNG BA GÓC TRONG TAM GIÁC

truong hop bang nhau thu nhat cua tam giac: canh - canh - canh (c.c.c).

4. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c).

8:41 phút

giai bai tap trang 114, 115 - sgk toan 7 tap 1

5. Giải bài tập trang 114, 115 - SGK Toán 7 tập 1

9:51 phút

thi online - toan 7 - truong hop bang nhau thu nhat cua tam giac canh - canh - canh

6. THI ONLINE - TOÁN 7 - TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH - CẠNH - CẠNH

truong hop bang nhau thu hai cua tam giac: canh - goc - canh (c.g.c).

7. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c).

6:48 phút

giai bai tap trang 118, 119 - sgk toan 7 tap 1

8. Giải bài tập trang 118, 119 - SGK Toán 7 tập 1

8:50 phút

thi online - toan 7 - truong hop bang nhau thu hai cua tam giac canh - goc - canh

9. THI ONLINE - TOÁN 7 - TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH - GÓC - CẠNH

truong hop bang nhau thu ba cua tam giac: goc - canh - goc (g.c.g).

10. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g).

6:50 phút

giai bai tap trang 123, 124 - sgk toan 7 tap 1

11. Giải bài tập trang 123, 124 - SGK Toán 7 tập 1

13:02 phút

thi online - toan 7 - truong hop bang nhau thu ba cua tam giac goc - canh - goc

12. THI ONLINE - TOÁN 7 - TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA CỦA TAM GIÁC GÓC - CẠNH - GÓC

tam giac can.

13. Tam giác cân.

8:46 phút

giai bai tap trang 127, 128 - sgk toan 7 tap 1

14. Giải bài tập trang 127, 128 - SGK Toán 7 tập 1

15:29 phút

thi online - toan 7 - tam giac can

15. THI ONLINE - TOÁN 7 - TAM GIÁC CÂN

dinh li py - ta - go.

16. Định lí Py - ta - go.

5:22 phút

giai bai tap trang 131, 132 - sgk toan 7 tap 1

17. Giải bài tập trang 131, 132 - SGK Toán 7 tập 1

8:41 phút

thi online - toan 7 - dinh ly pi-ta-go

18. THI ONLINE - TOÁN 7 - ĐỊNH LÝ PI-TA-GO

cac truong hop bang nhau cua tam giac vuong.

19. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

11:15 phút

giai bai tap trang 136, 137 - sgk toan 7 tap 1

20. Giải bài tập trang 136, 137 - SGK Toán 7 tập 1

5:16 phút

thi online - toan 7 - cac truong hop bang nhau cua tam giac vuong

21. THI ONLINE - TOÁN 7 - CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG

6. Phần 2. Bài tập theo tuần học kì I lớp 7

22 Bài học

thi online - toan 7 - tuan 1 - de so 1

1. THI ONLINE - TOÁN 7 - TUẦN 1 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 7 - tuan 1 - de so 2

2. THI ONLINE - TOÁN 7 - TUẦN 1 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 7 - tuan 2 - de so 1

3. THI ONLINE - TOÁN 7 - TUẦN 2 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 7 - tuan 2 - de so 2

4. THI ONLINE - TOÁN 7 - TUẦN 2 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 7 - tuan 3 - de so 1

5. THI ONLINE - TOÁN 7 - TUẦN 3 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 7 - tuan 3 - de so 2

6. THI ONLINE - TOÁN 7 - TUẦN 3 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 7 - tuan 4 - de so 1

7. THI ONLINE - TOÁN 7 - TUẦN 4 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 7 - tuan 4 - de so 2

8. THI ONLINE - TOÁN 7 - TUẦN 4 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 7 - tuan 5 - de so 1

9. THI ONLINE - TOÁN 7 - TUẦN 5 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 7 - tuan 5 - de so 2

10. THI ONLINE - TOÁN 7 - TUẦN 5 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 7 - tuan 6 - de so 1

11. THI ONLINE - TOÁN 7 - TUẦN 6 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 7 - tuan 6 - de so 2

12. THI ONLINE - TOÁN 7 - TUẦN 6 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 7 - tuan 7 - de so 1

13. THI ONLINE - TOÁN 7 - TUẦN 7 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 7 - tuan 7 - de so 2

14. THI ONLINE - TOÁN 7 - TUẦN 7 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 7-tuan 8- de so 1

15. THI ONLINE - TOÁN 7-TUẦN 8- ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 7 - tuan 8 - de so 2

16. THI ONLINE - TOÁN 7 - TUẦN 8 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 7 - tuan 9 - de so 1

17. THI ONLINE - TOÁN 7 - TUẦN 9 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 7 - tuan 9 - de so 2

18. THI ONLINE - TOÁN 7 - TUẦN 9 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 7 - tuan 10 - de so 1

19. THI ONLINE - TOÁN 7 - TUẦN 10 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 7 - tuan 10 - de so 2

20. THI ONLINE - TOÁN 7 - TUẦN 10 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 7 - tuan 11- de so 1

21. THI ONLINE - TOÁN 7 - TUẦN 11- ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 7 - tuan 11- de so 2

22. THI ONLINE - TOÁN 7 - TUẦN 11- ĐỀ SỐ 2

7. Phần 3. Các kiến thức cần thiết học kỳ II lớp 7

35 Bài học

thu thap so lieu thong ke. tan so. bang “tan so” cac gia tri cua dau hieu

1. Thu thập số liệu thống kê. Tần số. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu

31:04 phút

thi online - toan 7 - thu thap so lieu thong ke

2. THI ONLINE - TOÁN 7 - THU THẤP SỐ LIỆU THỐNG KÊ

phút

bieu do,so trung binh cong

3. Biểu đồ,Số trung bình cộng

22:36 phút

thi online - toan 7 - bieu do, so trung binh cong

4. THI ONLINE - TOÁN 7 - BIỂU ĐỒ, SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

bieu thuc dai so. gia tri cua bieu thuc dai so

5. Biểu thức đại số. Giá trị của biểu thức đại số Học thử

19:56 phút

thi online - toan 7 - bieu thuc dai so, gia tri cua bieu thuc dai so

6. THI ONLINE - TOÁN 7 - BIỂU THỨC ĐẠI SỐ, GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

don thuc

7. Đơn thức

33:03 phút

thi online - toan 7 - don thuc

8. THI ONLINE - TOÁN 7 - ĐƠN THỨC

don thuc dong dang

9. Đơn thức đồng dạng

33:03 phút

thi online - toan 7 - don thuc dong dang

10. THI ONLINE - TOÁN 7 - ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG

da thuc

11. Đa thức

23:13 phút

thi online - toan 7 - da thuc

12. THI ONLINE - TOÁN 7 - ĐA THỨC

cong, tru da thuc

13. Cộng, trừ đa thức

29:26 phút

thi online - toan 7 - cong, tru da thuc

14. THI ONLINE - TOÁN 7 - CỘNG, TRỪ ĐA THỨC

da thuc mot bien

15. Đa thức một biến

40:36 phút

thi online - toan 7 - da thuc mot bien

16. THI ONLINE - TOÁN 7 - ĐA THỨC MỘT BIẾN

cong tru da thuc mot bien

17. Cộng trừ đa thức một biến

27:03 phút

thi online - toan 7 - cong tru da thuc mot bien

18. THI ONLINE - TOÁN 7 - CỘNG TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN

nghiem cua da thuc mot bien

19. Nghiệm của đa thức một biến

43:47 phút

thi online - toan 7 - nghiem cua da thuc

20. THI ONLINE - TOÁN 7 - NGHIỆM CỦA ĐA THỨC

tim gtln va gtnn cua bieu thuc

21. Tìm GTLN và GTNN của biểu thức

19:57 phút

thi online - toan 7 - tim gtln va gtnn cua bieu thuc

22. THI ONLINE - TOÁN 7 - TÌM GTLN VÀ GTNN CỦA BIỂU THỨC

quan he giua goc va canh doi dien trong mot tam giac

23. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

41:03 phút

thi online - toan 7 - quan he giua goc va canh doi dien trong mot tam giac

24. THI ONLINE - TOÁN 7 - QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH ĐỐI DIỆN TRONG MỘT TAM GIÁC

quan he giua duong vuong goc va duong xien, duong xien va hinh chieu

25. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

29:43 phút

thi online - toan 7 - quan he giua duong vuong goc va duong xien, duong xien va hinh chieu

26. THI ONLINE - TOÁN 7 - QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG XIÊN, ĐƯỜNG XIÊN VÀ HÌNH CHIẾU

phút

quan he giua ba canh cua mot tam giac – bat dang thuc tam giac

27. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác – Bất đẳng thức tam giác

32:32 phút

thi online - toan 7 - quan he giua ba canh cua mot tam giac – bat dang thuc tam giac

28. THI ONLINE - TOÁN 7 - QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC – BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC

tinh chat 3 duong trung tuyen trong tam giac

29. Tính chất 3 đường trung tuyến trong tam giác

30:24 phút

thi online - toan 7 - tinh chat ba duong trung tuyen trong tam giac

30. THI ONLINE - TOÁN 7 - TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN TRONG TAM GIÁC

tinh chat tia phan giac cua mot goc

31. Tính chất tia phân giác của một góc

28:24 phút

thi online - toan 7 - tinh chat tia phan giac cua mot goc

32. THI ONLINE - TOÁN 7 - TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

tinh chat ba duong phan giac trong tam giac

33. Tính chất ba đường phân giác trong tam giác

30:46 phút

thi online - toan 7 - tinh chat ba duong phan giac trong tam giac

34. THI ONLINE - TOÁN 7 - TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC TRONG TAM GIÁC

tinh chat duong trung truc cua mot doan thang

35. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

34:39 phút

8. Phần 4. Bài tập theo tuần của học kì II lớp 7

22 Bài học

thi online - toan 7 - tuan 20 - de so 1

1. THI ONLINE - TOÁN 7 - TUẦN 20 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 7 - tuan 20 - de so 2

2. THI ONLINE - TOÁN 7 - TUẦN 20 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 7 - tuan 21 - de so 1

3. THI ONLINE - TOÁN 7 - TUẦN 21 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 7 -tuan 21 - de so 2

4. THI ONLINE - TOÁN 7 -TUẦN 21 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 7 -tuan 22 - de so 1

5. THI ONLINE - TOÁN 7 -TUẦN 22 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 7 -tuan 22 - de so 2

6. THI ONLINE - TOÁN 7 -TUẦN 22 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 7 -tuan 23 - de so 1

7. THI ONLINE - TOÁN 7 -TUẦN 23 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 7 -tuan 23 - de so 2

8. THI ONLINE - TOÁN 7 -TUẦN 23 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 7 -tuan 24 - de so 1

9. THI ONLINE - TOÁN 7 -TUẦN 24 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 7 -tuan 24 - de so 2

10. THI ONLINE - TOÁN 7 -TUẦN 24 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 7 -tuan 25 - de so 1

11. THI ONLINE - TOÁN 7 -TUẦN 25 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 7 -tuan 25 - de so 2

12. THI ONLINE - TOÁN 7 -TUẦN 25 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 7 -tuan 26 - de so 1

13. THI ONLINE - TOÁN 7 -TUẦN 26 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 7 -tuan 26 - de so 2

14. THI ONLINE - TOÁN 7 -TUẦN 26 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 7 -tuan 27 - de so 1

15. THI ONLINE - TOÁN 7 -TUẦN 27 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 7 -tuan 27 - de so 2

16. THI ONLINE - TOÁN 7 -TUẦN 27 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 7 -tuan 28 - de so 1

17. THI ONLINE - TOÁN 7 -TUẦN 28 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 7 -tuan 28 - de so 2

18. THI ONLINE - TOÁN 7 -TUẦN 28 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 7 -tuan 29 - de so 1

19. THI ONLINE - TOÁN 7 -TUẦN 29 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 7 -tuan 29 - de so 2

20. THI ONLINE - TOÁN 7 -TUẦN 29 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 7 -tuan 30 - de so 1

21. THI ONLINE - TOÁN 7 -TUẦN 30 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 7 -tuan 30 - de so 2

22. THI ONLINE - TOÁN 7 -TUẦN 30 - ĐỀ SỐ 2

Bình luận

Giảng Viên

Nguyễn Thành Long
 • Nguyễn Thành Long
 • Môn dạy : Toán, Lý
 • Học vấn : Đại học
 • Liên Hệ : Facebook
 • Học vị: Cử nhân

  Quá trình công tác và kinh nghiệm: Thầy Nguyễn Thành Long đã có kinh nghiệm 10 năm giảng dạy với hàng trăm học sinh đạt thành tích cao trong các kì thi Violympic Toán, Thi học sinh giỏi Toán.

  Đặc biệt, rất nhiều học sinh của thầy thi đỗ vào các trường chuyên, chất lượng cao ở Hà Nội như: Amsterdam, Giảng Võ, Chu Văn An,....

  Thầy nguyên là giáo viên Hệ thống Giáo dục Anhxtanh Hà Nội. Giáo viên Hệ thống Giáo dục Vinastudy.vn. Giáo viên đội tuyển toán trường Khương Mai Hà Nội Phương pháp giảng dạy.

  Thời gian làm việc
  Thời gian làm việc

  Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy