Dạng 3: Tỉ số phần trăm liên quan đến công thức nhân chia phần trăm

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Tỉ số phần trăm liên quan đến công thức nhân chia phần trăm

Tóm tắt nội dung:

- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Tỉ số phần trăm liên quan đến công thức nhân chia phần trăm áp dụng cho các bài toán tăng giảm diện tích, tăng giảm giá cả , .....
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.

Đề cương khoá học

1. Bài giảng học thử

2. Chuyên đề : Phân số - Các phép toán phân số

3. Chuyên đề : 3 dạng toán về phân số

4. Chuyên đề: Hai tỉ số

5. Chuyên đề : Hình học

6. Chuyên đề : Tỉ số phần trăm

7. Chuyên đề : Tỉ lệ thuận thuận - tỉ lệ nghịch

8. Chuyên đề : Toán Khử

9. Chuyên đề : Giả thiết tạm

10. Chuyên đề : Chuyển động

11. Chuyên đề : Cấu tạo số

12. Chuyên đề: Dãy số - Dãy số cách đều

13. Chuyên đề: Một số bài toán về số tự nhiên và số thập phân