VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Dạng 1: Dạng cơ bản

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Tỉ số phần trăm - Dạng cơ bản

Tóm tắt nội dung:

- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Tỉ số phần trăm và các bài toán về tỉ số phần trăm cơ bản - Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan. Lưu ý khi học bài giảng: - Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video. - Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Bài giảng học thử

2. Chuyên đề : Phân số - Các phép toán phân số

3. Chuyên đề : 3 dạng toán về phân số

4. Chuyên đề: Hai tỉ số

5. Chuyên đề : Hình học

6. Chuyên đề : Tỉ số phần trăm

7. Chuyên đề : Tỉ lệ thuận thuận - tỉ lệ nghịch

8. Chuyên đề : Toán Khử

9. Chuyên đề : Giả thiết tạm

10. Chuyên đề : Chuyển động

11. Chuyên đề : Cấu tạo số

12. Chuyên đề: Dãy số - Dãy số cách đều

13. Chuyên đề: Một số bài toán về số tự nhiên và số thập phân

/thi-online-toan-5-ti-so-phan-tram-dang-co-ban-mtt5648.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy