Dạng 2: Đưa về bài toán giả thiết tạm

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Tỉ số phần trăm - Đưa về bài toán giả thiết tạm

Tóm tắt nội dung:

_Cô Cao Vân Oanh hướng dẫn các con một phương pháp giải hay khi đưa tỉ số phần trăm về dạng toán giả thiết tạm để giải một cách NHANH - DỄ HIỂU - DỄ ÁP DỤNG.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.

Đề cương khoá học

1. Bài giảng học thử

2. Chuyên đề : Phân số - Các phép toán phân số

3. Chuyên đề : 3 dạng toán về phân số

4. Chuyên đề: Hai tỉ số

5. Chuyên đề : Hình học

6. Chuyên đề : Tỉ số phần trăm

7. Chuyên đề : Tỉ lệ thuận thuận - tỉ lệ nghịch

8. Chuyên đề : Toán Khử

9. Chuyên đề : Giả thiết tạm

10. Chuyên đề : Chuyển động

11. Chuyên đề : Cấu tạo số

12. Chuyên đề: Dãy số - Dãy số cách đều

13. Chuyên đề: Một số bài toán về số tự nhiên và số thập phân