Chuyển động cơ học – vận tốc ( Phần 2)

Gửi câu hỏi Báo lỗi Học bài tiếp theo
Trong bài giảng này, cô sẽ giảng cho các em kiến thức về chuyển động cơ học - vận tốc ( Phần 2) qua các ví dụ minh họa và bài tập cụ thể.
Lưu ý khi học bài: 
- Nghe giảng cẩn thận khi xem video bài giảng, nếu thấy nhanh các em bấm nút Tạm dừng.
- Luyện tập nhiều lần ở nhà để thêm tự tin và vững kiến thức.

Đề cương khoá học

1. Chương I: Cơ học

2. Chương II: Nhiệt học