Bài toán liên quan đến sự biến đổi vận tốc của vật trong quá trình chuyển động

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Học bài tiếp theo Báo lỗiGửi Câu Hỏi

Chú ý: nếu báo lỗi sai hoặc spam báo lỗi bạn sẽ bị khóa nick

Trong bài giảng này, cô sẽ giảng cho các em kiến thức về Bài toán liên quan đến sự biến đổi vận tốc của vật trong quá trình chuyển động qua các ví dụ minh họa và bài tập cụ thể.
Lưu ý khi học bài: 
- Nghe giảng cẩn thận khi xem video bài giảng, nếu thấy nhanh các em bấm nút Tạm dừng.
- Luyện tập nhiều lần ở nhà để thêm tự tin và vững kiến thức qua các ví dụ minh họa và bài tập cụ thể.
 
Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Chương I: Cơ học

2. Chương II: Nhiệt học

/thi-online-vat-ly-8-bai-toan-lien-quan-den-su-bien-doi-van-toc-mtt6261.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy