Bài toán liên quan đến sự biến đổi vận tốc của vật trong quá trình chuyển động

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Trong bài giảng này, cô sẽ giảng cho các em kiến thức về Bài toán liên quan đến sự biến đổi vận tốc của vật trong quá trình chuyển động qua các ví dụ minh họa và bài tập cụ thể.
Lưu ý khi học bài: 
- Nghe giảng cẩn thận khi xem video bài giảng, nếu thấy nhanh các em bấm nút Tạm dừng.
- Luyện tập nhiều lần ở nhà để thêm tự tin và vững kiến thức qua các ví dụ minh họa và bài tập cụ thể.
 

Đề cương khoá học

1. Chương I: Cơ học

2. Chương II: Nhiệt học