Vật lý nâng cao lớp 8 - Cô Vân

Học phí khoá học

500.000 VNĐ Giá gốc: 800.000 VNĐ

Khoá học bao gồm

5 bài học thử

18 video bài giảng

18 bài trắc nghiệm

Xem lại bài bất cứ lúc nào

Khoá học Vật lý nâng cao lớp 8

Khoá học giúp học sinh nắm vững những kiến thức nâng cao, Đạt được điểm cao trong các kỳ thi trên lớp.

- Khóa học trang bị và hệ thống cho học sinh các kiến thức nâng cao chương trình lớp 8 qua các chuyên đề kiến thức.

- Cô giáo Đặng Vân sẽ hệ thống lại toàn bộ các kiến thức, công thức trọng tâm của chương trình một cách ngắn gọn, logic giúp học sinh gợi nhớ lại kiến thức và ghi nhớ một cách nhanh chóng.

Cô sẽ giảng tỉ mỉ giúp các em hiểu bản chất của từng đơn vị kiến thức lí thuyết cũng như cung cấp các ví dụ minh họa đơn giản để thực hành kiến thức ở mức độ nhận biết, thông hiểu.

Thời gian: 1 năm kể từ ngày đăng ký

1. Chương I: Cơ học

26 bài học

2. Chương II: Nhiệt học

10 bài học

Giảng viên

Xu Xu HT
Xu Xu HT

Môn dạy:

Học vấn:

Liên hệ: Facebook